Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/9/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.132,51 điểm, giảm 11,6%% so với cuối tháng trước và giảm 24,4% so với cuối năm 2021. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 250 điểm, giảm 14,3% so với cuối tháng trước và giảm 47,2% so với cuối năm 2021.

Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ngày 30/9/2022 đạt 5.932 nghìn tỷ đồng, giảm 23,6% so với cuối năm 2021, tương đương 70,6% GDP. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 9 đạt 15.639 tỷ đồng/phiên, giảm 16% so với tháng trước.

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân đạt 22.316 tỷ đồng/phiên, giảm 16,1% so với bình quân năm trước.

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán liên tục giảm trong 9 tháng năm 2022.

Về thị trường trái phiếu, trong tháng 9, giá trị giao dịch bình quân đạt 6.987 tỷ đồng/phiên, tăng 13% so với tháng trước. Tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 9.326 tỷ đồng/phiên, giảm 18,2% so với bình quân năm trước.

Đến cuối tháng 8/2022, thị trường có 440 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 1.687 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2021 (tương đương 20,1% GDP).

Về công tác giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành 43 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, UBCKNN đã ban hành 304 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là gần 24 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2022. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 176.574 tỷ đồng (tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021), tổng tài sản ước đạt 790.627 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021), đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 653.443 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong tháng 9 năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 48,3 tỷ đồng, thu về hơn 109 tỷ đồng và có 1 đơn vị thoái vốn không thành công.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị là 466 tỷ đồng, thu về 2.289 tỷ đồng.