Gelex Electric chi hơn 231 tỷ đồng gia tăng sở hữu tại Cadivi và Thibidi lên 100%
Gelex Electric chi hơn 231 tỷ đồng gia tăng sở hữu tại Cadivi và Thibidi lên 100%. Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric, UPCoM: GEE) vừa thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu CAV và THI của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, HoSE: CAV) và Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (Thibidi, HoSE: THI).

Cụ thể: trong thời gian từ ngày 9/1 đến ngày 28/2/2023, GEE sẽ chào mua công khai hơn 2,1 triệu cổ phiếu CAV và hơn 4,5 triệu cổ phiếu THI.

GEE dự kiến giá chào mua cổ phiếu CAV là 55.000 đồng/cổ phiếu và giá chào mua cổ phiếu THI là 25.500 đồng/cổ phiếu. Các mức giá này đều nhỉnh hơn thị giá của CAV và THI trên thị trường.

Như vậy, tổng số tiền mà GEE phải bỏ ra để hoàn tất đợt chào mua là hơn 231 tỷ đồng.

Công ty này dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Cadivi từ 96,5% lên 100%, ở Thibidi từ 90,88% lên 100%.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của GEE trong quý III lần lượt đạt 3.528,7 tỷ đồng và 84,6 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu doanh thu thuần trong quý III của GEE đến từ hoạt động sản xuất và kinh doanh thiết bị điện là chính, bao gồm doanh thu bán thành phẩm đạt 3.062 tỷ đồng, bán hàng hóa đạt 212,2 tỷ đồng với các sản phẩm chính như dây cáp điện của CADIVI, thiết bị đo điện EMIC, máy biến áp THIBIDI…

Cùng với đó, GEE ghi nhận doanh thu từ mảng sản xuất điện quý III là 190,9 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ghi nhận 546,9 tỷ đồng. GEE hiện sở hữu nhiều công ty phát điện bao gồm cả thủy điện, điện mặt trời, điện gió và điện áp mái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 12.790,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7%. Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm đạt 1.608,5 tỷ đồng tăng 28,64% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 663,2 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

GEE được thành lập năm 2016, tiền thân là Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện do tách mảng sản xuất thiết bị đo điện từ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX). Hiện tại, GEE là công ty mẹ sở hữu chi phối trực tiếp 9 công ty thành viên, tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện) bao gồm sản xuất thiết bị điện và phát điện.