UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư khoảng 1.446 tỷ đồng.

Theo đó, chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Sông Đà 2, Công ty Cổ phần Lam Kinh Xứ Thanh Group và Công ty Cổ phần Kỹ thuật ứng dụng quốc tế là nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 24/05/2022 của UBND tỉnh.

Dự án được đầu tư trên khu đất 118.610,39 m2, tổng vốn đầu tư 1.446,703 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước; cấp nước; cấp điện, điện chiếu sáng; giao thông; công viên cây xanh…); công trình nhà ở xã hội; công trình dịch vụ thương mại; phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề theo mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Dự án khu đô thị 1.446 tỷ tại Thanh Hóa đã tìm được chủ đầu tư
Dự án khu đô thị 1.446 tỷ tại Thanh Hóa đã tìm được chủ đầu tư. Ảnh minh họa

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện không quá 5 năm (dự kiến từ quý I/2024 đến quý IV/2027).

Vốn đầu tư của dự án khoảng 1.446.703.437.000 đồng, trong đó: Vốn góp của nhà đầu tư 290.000.000.000 đồng (hai trăm chín mươi tỷ đồng), vốn huy động 1.156.703.437.000 đồng (một nghìn một trăm năm mươi sáu tỷ, bảy trăm lẻ ba triệu, bốn trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

Dự kiến thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi đất lúa từ quý I/2024 đến quý II/2024; thời gian giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư dự kiến từ quý II/2024 đến quý IV/2024; hoàn thành công tác xây dựng dự kiến từ quý IV/2024 đến quý IV/2027. Dự kiến bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý Nhà nước quý I/2028.

Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục bảo đảm thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, giao thông đường bộ, sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận đảm bảo theo quy định và tiến độ dự án được chấp thuận. Đồng thời, thực hiện các thủ tục công nhận chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Triển khai thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định có liên quan của pháp luật; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Sầm Sơn, UBND phường Quảng Thọ trong quá trình triển khai thi công xây dựng, đảm bảo không ảnh hưởng đến các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn.

UBND thành phố Thanh Hóa và UBND thành phố Sầm Sơn khẩn trương rà soát khu đất thực hiện dự án, trường hợp có tài sản công, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đúng theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng tiến độ dự án và quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, đảm bảo theo các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện dự án hàng quý, hàng năm theo quy định; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Giao Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư các thủ tục về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.