Theo đó, KCN Biên Hòa 1 (tại phường An Bình, TP Biên Hòa) hiện hữu rộng hơn 327ha sẽ được phân chia làm 2 khu vực gồm khu vực xây dựng trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh có diện tích 44ha và khu vực đầu tư khu đô thị-thương mại-dịch vụ có diện tích hơn 283ha.

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết, đối với khu vực đầu tư dự án Khu đô thị-thương mại-dịch vụ, thành phố đề xuất 2 phương án gồm đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong đó, phương án đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, khai thác có hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị đất đai đối với khu đất có vị trí lợi thế thương mại cao. Tuy nhiên, để thực hiện phương án này, tỉnh Đồng Nai sẽ phải bố trí nguồn ngân sách rất lớn để bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch.

Một góc Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Ảnh: Báo Đồng Nai
Một góc Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Ảnh: Báo Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất lựa chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1 và sẽ thực hiện đấu giá từng khu vực.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công. Trước mắt, sẽ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất với khu đất rộng khoảng 78ha.

Để thực hiện việc đấu giá, UBND TP Biên Hòa và các ngành chức năng phải tính tổng mức đầu tư đối với khu vực này, số lượng lao động tại các doanh nghiệp trong khu vực bị ảnh hưởng và kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản trên đất của các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực.