Theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng, khu đất được xác định chức năng là đất nhà trẻ, mầm non với các tiêu chí quy hoạch kiến trúc: Diện tích ô đất khoảng 6.045m2, mật độ xây dựng 30%, tầng cao 2 tầng, hệ số sử dụng đất 0,6 lần. Nay điều chỉnh chức năng sử dụng đất và tên, ký hiệu ô quy hoạch.  Theo đó, điều chỉnh bổ sung chức năng trường tiểu học tại ô quy hoạch ký hiệu NT-08; điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất gồm: Diện tích ô đất 6.027m2, mật độ xây dựng 40%, tầng cao 3 tầng + 1 tầng hầm, hệ số sử dụng đất 0,94 lần. Điều chỉnh tên, ký hiệu ô quy hoạch từ NT-08 thành ô quy hoạch ký hiệu LC1.  Mục tiêu của việc điều chỉnh cục bộ chức năng quy hoạch sử dụng đất nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có; bổ sung công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cộng đồng dân cư khu vực.  Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ ô đất này được giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng tỷ lệ 1/500 và quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 được duyệt.
Ô đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị N10.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 4686/QĐ-UBND (ngày 2-11-2021) phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng tỷ lệ 1/500 tại ô quy hoạch ký hiệu NT-08 (thuộc địa phận phường Giang Biên, quận Long Biên).

Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích khoảng 6.027m2, có ranh giới: Phía Đông Bắc giáp trường tiểu học hiện có; phía Tây Bắc giáp đất trống; Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt rộng 21,5m; phía Tây Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt rộng 13,5m.

Theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng, khu đất được xác định chức năng là đất nhà trẻ, mầm non với các tiêu chí quy hoạch kiến trúc: Diện tích ô đất khoảng 6.045m2, mật độ xây dựng 30%, tầng cao 2 tầng, hệ số sử dụng đất 0,6 lần. Nay điều chỉnh chức năng sử dụng đất và tên, ký hiệu ô quy hoạch.

Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Ảnh minh hoạ
Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Theo đó, điều chỉnh bổ sung chức năng trường tiểu học tại ô quy hoạch ký hiệu NT-08; điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất gồm: Diện tích ô đất 6.027m2, mật độ xây dựng 40%, tầng cao 3 tầng + 1 tầng hầm, hệ số sử dụng đất 0,94 lần. Điều chỉnh tên, ký hiệu ô quy hoạch từ NT-08 thành ô quy hoạch ký hiệu LC1.

Mục tiêu của việc điều chỉnh cục bộ chức năng quy hoạch sử dụng đất nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có; bổ sung công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cộng đồng dân cư khu vực.

Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ ô đất này được giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng tỷ lệ 1/500 và quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 được duyệt.