Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (HOSE: mã chứng khoán DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023.

Theo báo cáo, DIG đạt doanh thu thuần gần 162 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu bất động sản giảm 91,1% về còn 33,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của DIC Corp giảm đến 86% so với quý 2 năm ngoái xuống còn 28 tỷ đồng. Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đều giảm mạnh. Lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính không đủ bù chi phí khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 5 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 102 tỷ đồng.

Tuy nhiên, DIC Corp thoát lỗ nhờ khoản lợi nhuận khác tăng 33% so với cùng kỳ lên 22 tỷ đồng chủ yếu do công ty ghi nhận tiền phạt vi phạm hợp đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II của doanh nghiệp bất động sản này chỉ đạt 9 tỷ đồng, giảm đến 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

DIC Corp thoát lỗ, lợi nhuận sau thuế đạt 9 tỷ đồng trong quý II/2023

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 575 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 43% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2023, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng, gấp đôi so với thực hiện năm 2022 và lãi trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm DIG thực hiện chưa đầy 9% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và hơn 6% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DIC Corp giảm 5% so với đầu năm xuống 14.000 tỷ đồng, trong đó, 153 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 38%. Tính đến ngày 30/6/2023, nợ phải trả gần 6.172 tỷ đồng, giảm 11% so đầu năm, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 929 tỷ đồng; khoản vay tài chính dài hạn hơn 1.796 tỷ đồng.