Sáng 31/5, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Chính phủ, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, có 21 chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được đề xuất thực hiện thí điểm. Trong đó có 6 chính sách hoàn toàn tương tự các tỉnh, thành phố đã được Quốc hội cho phép thực hiện, 10 chính sách tương tự có điều chỉnh, bổ sung và 5 chính sách đề xuất mới.

Theo Bộ trưởng Dũng, có 5 chính sách đề xuất mới theo thực tế của thành phố, trong đó có thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Dự thảo nghị quyết đề xuất phương án phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng được xây dựng gồm 3 khu chức năng: sản xuất; hậu cần cảng - logistics; thương mại - dịch vụ.

Quy định các chính sách thí điểm tại khu thương mại tự do Đà Nẵng phù hợp với điều kiện thể chế Việt Nam hiện nay, đảm bảo tính tuần tự, từng bước thí điểm kèm theo việc kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có thể gặp phải trong thực tiễn triển khai các chính sách về sau.

Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ đánh giá, xem xét đề xuất mở rộng cho phù hợp.

Việc phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng nhằm tạo động lực phát triển mới, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP, phát huy vai trò là đầu tàu, dẫn dắt phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Là cơ sở để thí điểm nghiên cứu chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) đồng tình với đề xuất thực hiện thí điểm lập khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đà Nẵng có lợi thế rất riêng như có cảng quốc tế, sân bay quốc tế, là vùng du lịch mang tầm cỡ quốc tế. Do vậy, đây không chỉ là nơi giao lưu về hàng hóa mà còn thu hút khách quốc tế.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng có độ thu hút, hấp dẫn, quy tụ nhà đầu tư lớn quốc tế và khả năng tạo ra yếu tố mang tính chất vượt trội để thu hút các nhà đầu tư một cách bền vững, lâu dài.

Đà Nẵng cũng có đủ các lợi thế và điều kiện để hình thành khu thương mại tự do, là nơi có thể quy tụ được các nhà đầu tư lớn trong, ngoài nước. Vì vậy, việc hình thành khu thương mại tự do Đà Nẵng là rất phù hợp.

Cũng theo ông Cường, cần có những cơ chế mở hơn nữa để biến Đà Nẵng thành một khu kinh tế mở có thể thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài mạnh hơn. Nếu như mô hình khu thương mại tự do thành công ở Đà Nẵng sẽ tạo ra một mô hình mới ở Việt Nam trong thu hút các nguồn lực đầu tư bên ngoài. Đồng thời, tạo cầu nối phát triển trong nước, trở thành trung tâm phát triển ở miền Trung và là mô hình lan tỏa cho các vùng khác có điều kiện trong tương lai.

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, cần tạo cơ chế, môi trường, không gian có tính hấp dẫn cho Đà Nẵng thực hiện thí điểm. Trong đó, có thể mở cơ chế để biến khu thương mại tự do Đà Nẵng thành nơi thu hút khách du lịch đến tiêu tiền, mua hàng hóa, chứ không chỉ là nơi sản xuất, luân chuyển hàng hóa thông thường.