Ngày 6/4, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại các ô đất ký hiệu A4/TT1 thuộc ô quy hoạch C12 và A7/TT2 thuộc ô quy hoạch C13, phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất là 27.287,4 m2.

Cụ thể, ô đất A4/TT1 có diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án là 12.197,1 m2. Diện tích đất xây dựng 6.000 m2; tầng cao công trình là 4 tầng; diện tích sàn xây dựng 24.000 m2; số căn nhà thấp tầng là 80 căn.

Ô đất A7/TT2 có diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án là 15.090,3 m2. Diện tích đất xây dựng 7.050 m2; tầng cao trung bình 4 tầng; diện tích sàn xây dựng 28.200 m2; số căn nhà thấp tầng là 92 căn.

Cuộc đấu giá được thực hiện bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá và tối thiểu phải qua 3 vòng đấu bắt buộc và theo phương thức trả giá lên.

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại quận Long Biên

Giá khởi điểm của vòng 1 là giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại các ô đất ký hiệu A4/TT1 thuộc ô quy hoạch C12 và A7/TT2 thuộc ô quy hoạch C13, phường Việt Hưng, Phúc Đồng quận Long Biên là 80,5 triệu đồng/m2.

Giá khởi điểm vòng 2 trở đi là giá trả cao nhất tại vòng trước liền kề. Trong trường hợp tại vòng đấu trước liền kề mà tất cả nhà đầu tư đều trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu, thì giá khởi điểm của vòng đấu tiếp liền kề bằng giá khởi điểm của vòng đấu trước liền kề cộng thêm một bước giá.

Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 55 Luật Đất đai 2013 và phải bảo đảm điều kiện giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng. Có ngành nghề kinh doanh bất động sản và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất được sử dụng đất theo mục đích, hình thức và thời gian sử dụng đất đối với tổng diện tích 27.287,4 m2 đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn 30 năm kể từ ngày UBND TP. Hà Nội ký quyết định công nhận kết quả trúng đầu giá quyền sử dụng đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Nhà đầu tư trúng đấu giá không được thay đổi mục đích sử dụng đất, chiều cao, chiều sâu công trình, hệ số sử dụng đất sau khi được UBND Thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận từ 8 giờ ngày 20/3/2024 đến 17 giờ ngày 3/4/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Thời gian mở cuộc đấu giá dự kiến vào sáng ngày 6/4/2023 tại trụ sở liên cơ quan UBND quận Long Biên, số 3 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội.