Theo đó, lô 1-2 có diện tích 7.886 m2 và lô 1-3 diện tích 5.006 m2 đều quy hoạch khu dân cư đa chức năng. Thời gian thực hiện hồ sơ pháp lý để phục vụ đấu giá trước ngày 14/5, thời gian đấu giá dự kiến trước ngày 31/7.

Lô 3-5 diện tích 6.446 m2, quy hoạch khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp (đất dân cư đa chức năng), có bố trí kết hợp chức năng thương mại và dịch vụ. Hồ sơ chuẩn bị phục vụ đấu giá phải hoàn thành trước ngày 18/6, thời gian dự kiến tổ chức đấu giá trước ngày 10/9.

Lô đất 7-1 thuộc khu chức năng số 7, có diện tích 74.393 m2, quy hoạch khách sạn nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế và được xây dựng trên cù lao nhỏ, hài hòa với cảnh quan sông nước, thảm thực vật. Thời gian chuẩn bị hồ sơ và chọn đơn vị thực hiện đấu giá trước ngày 15/10, thời gian dự kiến đấu giá trước ngày 20/11. Tuy nhiên, thời gian dự kiến này có thể điều chỉnh theo tình hình kết quả đấu giá của các lô 1-2, 1-3 và 3-5.

Đấu giá 'đất vàng' và gần 4.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm
Đấu giá 'đất vàng' và gần 4.000 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Riêng 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5, thời gian chuẩn bị hồ sơ phục vụ đấu giá trước ngày 7/7 và thời gian thực hiện đấu giá dự kiến trước ngày 26/9.

Riêng 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5, thời gian chuẩn bị hồ sơ phục vụ đấu giá trước ngày 7/7 và thời gian thực hiện đấu giá dự kiến trước ngày 26/9.

Ngoài ra, hàng loạt lô đất khác cũng được lên kế hoạch đấu giá trong năm 2024 và 2025. Cụ thể, 4 lô thuộc khu chức năng số 1, như lô 1-5 (diện tích 8.377,9 m2 quy hoạch dân cư đa chức năng), lô 1-6 (diện tích 5.618m2, quy hoạch khu dân cư đa chức năng), lô 1-9 (diện tích 12.944m2, quy hoạch thương mại đa chức năng), lô 1-10 (diện tích 8.761,2m2, quy hoạch thương mại đa chức năng). Các lô đất này dự kiến tổ chức đấu giá trước ngày 5/9/2025.

3 lô đất thuộc khu chức năng số 3, như lô 3-8 (diện tích 8.568 m2, với chức năng quy hoạch khu nhà ở chung cư, không có bố trí chức năng thương mại dịch vụ), lô 3-9 diện tích 5.009 m2 (chức năng khu nhà ở bố trí thương mại dịch vụ), lô 3-12 diện tích 10.059 m2 (chức năng nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ). Các lô đất này dự kiến đấu giá trước ngày 28/11/2025.

6 lô đất có chức năng thương mại, thể dục thể thao, giải trí cũng được đưa ra đấu giá như: lô 2-22 diện tích 25.026m2 (công trình thể thao), lô CV2 diện tích 60.450 m2 (công viên chuyên đề), lô 1-12 diện tích 31.995 m2 (trung tâm hội nghị, khách sạn, thương mại dịch vụ)…

Liên quan đến 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 đem ra đấu giá lần này, trước đó đã nhiều lần đấu giá nhưng bất thành, khi không có đơn vị tham gia. Trong khi đó, việc đấu giá các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương tạm dừng từ cuối năm 2021 để thăm dò, đánh giá tác động sau kết quả đấu giá 4 lô đất (3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc khu chức năng số 3) nhằm rút kinh nghiệm, cân nhắc thời gian thực hiện. Đến nay, việc xử lý các nội dung liên quan đến kết quả đối với bốn lô đất đã cơ bản hoàn tất, TP.HCM mới tiếp tục đem đấu giá các lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm vì các lô đất độc lập, hiện trạng là đất trống, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch…