Quyết định của Bộ GTVT đã điều chỉnh một số nội dung đã phê duyệt tại Quyết định 2226 ngày 7/10/2018 cho phù hợp với phương thức đầu tư đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 1213 ngày 4/2/2021 và Nghị quyết 26 ngày 1/3/2021 của Chính phủ, đồng thời cập nhật một số nội dung cho phù hợp với thời điểm, điều kiện thực tế thự hiện và các quy định hiện hành.

Theo đó, Bộ GTVT đã thực hiện cập nhật, điều chỉnh một số giải pháp thiết kế và thiết kế cơ sở của dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế thực hiện. Hình thức đầu tư được điều chỉnh từ đối tác công tư sang đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây dựng và thiết bị 3.193,2 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư 1.494 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác 328,8 tỷ đồng; chi phí dự phòng (không bao gồm GPMB) 518,3 tỷ đồng. Thời gian xây dựng dự án khoảng 2 năm, hoàn thành năm 2023.

Chính thức điều chỉnh cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

Cao tốc Bắc - Nam, đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã được điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo báo Giao Thông Bộ GTVT giao Ban quản lý dự QLDA2 xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các công việc của dự án và tổ chức quản lý đáp ứng kế hoạch tiến độ; Quản lý chặt chẽ việc thực hiện và chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Ban QLDA2 tiến hành rà soát, xác định nhu cầu kế hoạch vốn cần bố trí năm 2021 và dự kiến, đề xuất kế hoạch vốn các năm tiếp theo để báo cáo Bộ GTVT nghiên cứu bố trí vốn cho phù hợp.

Ban QLDA2 khẩn trương nghiên cứu phương án thu hồi vốn của dự án đảm bảo phù hợp với phương án tổng thể của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định,…

Trước đó, ngày 4/2/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 1213 về việc chuyển đổi hình thức đầu tư đối với hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu từ hình thức PPP sang đầu tư công.

Đến ngày 1/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 26 triển khai Nghị quyết 1213 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ giao Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt điều chỉnh 2 dự án thành phần theo quy định; rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 2 dự án thành phần chuyển đổi; Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định...

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.