Nội dung tố cáo ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban QLDA Điện 2 khi bao che, thông đồng cho các sai phạm của các tổ hợp nhà thầu tại gói thầu 03 HH- EPC- PT2 và gói thầu 03 HH- EPC-PT3 do Ban quản lý dự án điện 2 (EVNMPB2 ) - Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Sau thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) quốc tế Gói thầu số 03 (HH-EPC-PT2) và Gói thầu số 03 (HH-EPC-PT3), ngày 10/12/2020 PMB2/EVN đã tiến hành mở thầu các gói thầu nêu trên vào lúc 10h00 cùng ngày. Theo đó, có 21 tổ hợp nhà thầu tham gia tại gói thầu 03 (HH-EPC-PT3) và 17 tổ hợp nhà thầu tham gia tại gói thầu 03 (HH-EPC-PT2).

Tuy nhiên, ngày 19/4/2021, Văn phòng luật sư Đức Tín đại diện tư vấn pháp lý cho nhà thầu đã có đơn kiến nghị gửi Tập đoàn EVN về các hành vi gian lận trong đấu thầu của một số nhà thầu để PMB2/EVN xem xét trong quá trình đánh giá, xem xét việc tuân thủ pháp luật trong đấu thầu quốc tế, đặc biệt đây là 2 gói thầu EPC có giá trị lớn được đầu tư bằng nguồn vốn của EVN và vốn vay thương mại.

Trước đó, Công ty TNHH Luật Sen Vàng phản ánh các dấu hiệu vi phạm tại gói thầu 03 HH- EPC- PT2 và gói thầu 03 HH- EPC-PT3 (Ảnh minh hoạ)
Trước đó, Công ty TNHH Luật Sen Vàng phản ánh các dấu hiệu vi phạm tại gói thầu 03 HH- EPC- PT2 và gói thầu 03 HH- EPC-PT3 (Ảnh minh hoạ)
Nội dung tố cáo ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban QLDA Điện 2 khi bao che, thông đồng cho các sai phạm của các tổ hợp nhà thầu tại gói thầu 03 HH- EPC- PT2 và gói thầu 03 HH- EPC-PT3 do Ban quản lý dự án điện 2 (EVNMPB2 ) - EVN làm chủ đầu tư.
Nội dung tố cáo ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban QLDA Điện 2 khi bao che, thông đồng cho các sai phạm của các tổ hợp nhà thầu tại gói thầu 03 HH- EPC- PT2 và gói thầu 03 HH- EPC-PT3 do Ban quản lý dự án điện 2 (EVNMPB2 ) - EVN làm chủ đầu tư.

Về vấn đề này, nội dung tố cáo nêu rõ: “Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng vào cuộc làm rõ các mục đích, động cơ của việc kéo dài thời gian chấm thầu gây thiệt hại cho nhà thầu và gây thiệt hại cho nhà nước khi chậm công bố kết quả gói thầu dẫn đến việc chậm đưa dự án vào vận hành thương mại. Trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành Giám đốc EVNMPB2 và ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc EVN trong sự việc này như thế nào?”…

Ngày 27/10/2021, EVNPMB2 có tờ trình số: 154/TTr-EVNPMB2 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 HH-EPC-PT2 và đề xuất liên danh nhà thầu RISEN + TASCO đứng thứ 1 và tiến hành thương thảo các điều kiện trong dự thảo hợp đồng EPC với tổ hợp nhà thầu TASCO + RISEN.

Ngoài ra, EVNMPB2 cũng song song tiến hành với tổ hợp nhà thầu Licogi16 + IPC tại gói thầu số 03 HH-EPC-PT3 tuy nhiên việc thương thảo với nhà thầu này không thành công, kèm với đó là Báo cáo tài chính tại cơ quan thuế trong 3 năm 2017, 2018, 2019 của nhà thầu IPC khác so với báo cáo tài chính kiểm toán mà IPC đã nộp cho EVNMPPB2 trong HSDT.

Cũng cần phải nói thêm, câu chuyện sai phạm của nhà thầu RISEN tại vòng thương thảo hợp đồng với EVNMPB2 và sai phạm xuất hiện của nhà thầu RISEN khi gia hạn hồ sơ dự thầu lần 2 vào bảo lãnh dự thầu lần 2. Theo như thông tin tố cáo, người ký trên HSDT của nhà thầu RISEN được đại diện pháp luật của nhà thầu RISEN uỷ quyền cho người không phải đại diện pháp luật ký đơn dự thầu, ký hồ sơ dự thầu và các văn bản của Risen. Tuy nhiên giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày nộp hồ sơ dự thầu đến hết ngày 30/09/2021.

Ngày 30/08/2021, EVNMPB2 yêu cầu các nhà thầu gia hạn hồ sơ dự thầu thêm 60 ngày và phải nộp bản scan tới địa chỉ email trước ngày 04/09/2021 và bản gốc gia hạn hồ sơ dự thầu trước ngày 08/09/2021. Được biết, trong ngày 04/09/2021 và ngày 08/09/2021 RISEN đã không bổ sung giấy uỷ quyền mới để người được uỷ quyền ký gia hạn thêm 60 ngày.

Phát hiện ra sai phạm làm vô hiệu về hiệu lực của HSDT, nên sau ngày 1/10/2021 RISEN đã bổ sung giấy uỷ quyền mới Đại diện pháp luật của RISEN tại Hong Kong cho người uỷ được uỷ quyền ký tiếp tục các vấn đề liên quan đến gói thầu số 03 HH-EPC-PT2.

Ngày 27/10/2021, Văn phòng luật sư Đức Tín tiếp tục có văn kiến nghị số 1.2710/CV-LSĐT về các sai phạm nêu trên của nhà thầu RISEN tới lãnh đạo EVN kèm theo các bằng chứng chứng tỏ sự nghi ngờ vi phạm pháp luật đấu thầu của cả RISEN và EVNMPB2 nhưng không được lãnh đạo EVN xem xét.

Ngày 28/10/2021, EVNMPB2 tiếp tục ký văn bản yêu cầu các nhà thầu trong danh sách xếp hạng tại gói thầu số 03 HH-EPC-PT3 lần thứ 3 gia hạn HSDT thêm 60 ngày vả gửi bản scan tới địa chỉ email trước ngày 01/11/2021 và bản gốc hồ sơ gia hạn trước ngày 03/11/2021.

Gia hạn bảo lãnh dự thầu lần 03 thêm 60 ngày và gửi bản scan đến email trên trước ngày 20/11/2021, bản gốc gia hạn bảo lãnh trước ngày 25/11/2021. Đối với gói thầu không phức tạp về công nghệ - thiết bị và sự bao che sai phạm cho nhà thầu Risen, IPC, Licogi l6 mà ông Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Tài Anh đã gây thiệt hại không nhỏ tại cả 02 dự án cho các nhà thầu đặc biệt là ngân sách nhà nước.

Ngày 29/10/2021, Ông Nguyễn Tài Anh đã thay mặt Tập đoàn EVN ký văn bản số 1447/QĐ-EVN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 HHEPCPT2 chỉ mất có 02 ngày.

Ngày 3/11/2021, kết quả lưạ chọn nha thầu của gói thầu số 03 HH-EPC-PT2 được đăng tải trên trang website: muasamcong.mpi.gov.vn.

Ngày 12/11/2021, EVNMPB2 ra thông báo gửi tới các nhà thầu về kết quả tựa chọn nhà thầu là tổ hợp RISEN + TASCO.

Trước những phản ánh trên, kính đề nghị Chính Phủ, Thanh Tra Chính Phủ, Bộ Công An, lãnh đạo Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước, Lãnh đạo EVN vào cuộc làm rõ trách nhiệm, sai phạm của cá nhân, tổ chức, ... để giữ vững uy tín, vị thế một thương hiệu lớn của quốc gia trước các nhà thầu quốc tế.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này