Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán APG
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán APG

Ngày 24/8/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 271/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán APG (Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà Grand Building, số 32 Phố Hoà Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, cụ thể như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 1, Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: (Ngày 03/02/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn – mã chứng khoán: PSG) đã bán 635.931 cổ phiếu PSG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PSG (giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%. Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần chứng khoán APG).