Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm Nhà máy sữa quốc tế IDP

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết ngay từ đầu năm 2023, Huyện ủy Ba Vì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5.580 tỷ đồng (bằng 41,79% kế hoạch năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ).

Huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình sản xuất lúa Vietgap tại 4 xã với tổng diện tích là 40ha; mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá tại xã Vạn Thắng, với tổng diện tích 2ha và nhiều mô hình kinh tế hiệu quả khác. Tổng sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên là 138 sản phẩm (66 sản phẩm 3 sao; 72 sản phẩm 4 sao).

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng báo cáo tại buổi làm việc

Đối với xây dựng nông thôn mới, tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 30/30 xã (đạt 100%) được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2022, có 4/30 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đang tập trung rà soát các tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và tổng điểm tự đánh giá đạt 57/100 điểm.

Hiện nay, có 28/31 xã, thị trấn (chiếm 90,32% số xã, thị trấn) được tiếp cận hệ thống nước sạch tập trung, với trên 51,77% số hộ gia đình đang sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. 3 xã miền núi: Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì đang sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tự chảy đảm bảo chất nước với 50,12% số hộ gia đình đang sử dụng (đáp ứng yêu cầu tiêu chí huyện nông thôn mới về nước sạch)…

Để hoàn thành mục tiêu chương trình công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Đỗ Mạnh Hưng đề nghị Thành phố ưu tiên, hỗ trợ kinh phí kịp thời để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng trong đối với 5 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023. Các quận nội thành quan tâm và hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

Ngoài ra, đề nghị Thành phố sớm ban hành hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp để làm cơ sở triển khai, tạo điều kiện cho Nhân dân chuyển đổi, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, quy mô lớn. Quan tâm phê duyệt xử lý khẩn cấp việc lắp đặt trạm bơm dã chiến, tiếp nước cho Trạm bơm Trung Hà phục vụ chống hạn cho trên 3.000ha vụ lúa Mùa, 1.200ha hoa màu của 12 xã trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng Ba Vì cần tập trung theo hướng lấy dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn; tiếp tục phát huy các giá trị trong sản xuất nông nghiệp, văn hóa trong đồng bào dân tộc miền núi; lựa chọn làm điểm khu, cụm công nghiệp, tạo đà phát triển dài hạn. Theo đó, đồng chí yêu cầu phải tập trung rà soát từng nội dung để khi Quy hoạch được phê duyệt có thể phát huy được ngay.

Cụ thể, về phát triển dịch vụ, du lịch phải xác định đây là định hướng dài hơi, cần phải đưa vào quy hoạch để phát triển dài hạn. Đồng thời, tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp, gắn với xây dựng các mô hình nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch, phát huy thêm truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc miền núi để thúc đẩy du lịch. “Nếu làm tốt, bài bản sẽ chắc chắn tạo sức bật” - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Cho rằng làng nghề không phải là thế mạnh của huyện, tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu vẫn phải phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc thù gắn với phát triển du lịch. Đồng chí cũng đồng tình theo hướng phát triển khu công nghiệp ở vùng đồng bằng gắn với các cảng sông và phát triển một số cụm công nghiệp gắn với các sản phẩm chế biến nông sản.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận huyện có nhiều thay đổi, đã biến khó khăn thành lợi thế, nâng cao đời sống người dân. Cơ bản nhất trí với ý kiến của các thành viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhận định huyện Ba Vì đã bám chắc chủ trương của Thành phố trong triển khai các lĩnh vực, trong đó, có Chương trình 04-CTr/TU, nhất là phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương huyện đã tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đứng đầu Thành phố; Thu nhập bình quân đầu người ở các xã nông thôn mới đạt 74,8 triệu/người/năm; tập trung cho các chỉ tiêu còn khó khăn như vùng sản xuất, nước sạch. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao... Đồng chí yêu cầu phải xây dựng huyện Ba Vì đủ điều kiện trở thành huyện mẫu mực về phát triển nông nghiệp nông thôn của Thủ đô.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của huyện như chưa tạo sự liên kết sản xuất và các mô hình trong xây dựng nông thôn mới và các sản phẩm; công tác quản lý đất đai; thiếu các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái…

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Ba Vì tập trung hoàn thiện hồ sơ để Thủ tướng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, trong đó, phát triển du lịch là mũi nhọn. Bên cạnh đó, đẩy nhanh các nội dung liên quan về nước sạch; quan tâm rà soát lại Quy hoạch để đẩy nhanh triển khai một khu công nghiệp và cụm công nghệ làng nghề. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu huyện phải tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, tập trung các dự án cho xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm Hợp tác xã Nam dược Tản Viên Sơn

* Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng Đoàn đã đi thăm Nhà máy sữa quốc tế IDP và Hợp tác xã Nam dược Tản Viên Sơn đều thuộc (xã Tản Lĩnh).