TP HCM tăng mức phí làm hồ sơ nhà, đất từ ngày mai (1/6)
TP HCM tăng mức phí làm hồ sơ nhà, đất từ ngày mai (1/6)

Cụ thể, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP. HCM theo Nghị quyết số 01/2023/NĐ-HĐND ngày 18/4/2023; thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP HCM theo Nghị quyết số 02/2023/NĐ-HĐND ngày 18/4/2023.

Văn phòng Đăng ký đất đai khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng hình thức nộp phí không sử dụng tiền mặt gồm: nộp qua thẻ, chấp nhận tất cả các loại thẻ thanh toán trên thị trường Việt Nam (Visa, Master…); nộp chuyển khoản...

Bảng thu phí và thông tin hệ thống tài khoản tiếp nhận phí của Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM và 22 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc (kèm mã QR) được niêm yết tại bộ phận một cửa của các đơn vị.

Theo tờ trình được UBND TP HCM gửi HĐND TP HCM tại kỳ họp thứ 9 khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 18/4 về các đề án thu phí một số dịch vụ hành chính công liên quan đến nhà đất trên địa bàn, các mức phí giao dịch đảm bảo khi cá nhân, tổ chức làm hồ sơ thế chấp, xóa thế chấp, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều tăng, đồng thời sẽ thu phí hồ sơ cấp mới, đổi, cấp lại.

Trong đó, nhóm thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng thấp nhất, từ 1,26 - 1,7 lần; thủ tục xóa đăng ký giao dịch đảm bảo của tổ chức tăng cao nhất, đạt 90 lần.

Cụ thể, mức thu giao dịch đảm bảo đối với hồ sơ cá nhân từ 80.000 đồng (thế chấp) và 20.000 đồng (xóa thế chấp) sẽ tăng lên 630.000 - 900.000 đồng, đối với các tổ chức thì mức phí mới là 1,5 - 1,8 triệu đồng/hồ sơ.

Với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại chuyển nhượng hồ sơ cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, mức thu hiện là 650.000 - 950.000 đồng, UBND TP. HCM đề xuất tăng 820.000 - 1,4 triệu đồng. Mức thu đối với hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo tăng từ 900.000 - 1,65 triệu đồng tăng lên 1,6 - 2,3 triệu đồng; tăng khoảng 40% so với hiện hành.

Đối với việc thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại, hồ sơ đăng ký biến động đất đai hiện chưa có thu phí do ngân sách TP. HCM cấp bù, UBND thành phố đề xuất thu cao nhất 2,8 triệu đồng/hồ sơ đối với cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, 3 triệu đồng/hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo.

Việc tăng phí căn cứ theo chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước quy định. Chi phí này bao gồm các khoản như nhân công, vật liệu, dụng cụ, thiết bị, quản lý và kiểm tra nghiệm thu, thuê đất, ngân hàng...

Mức phí này sẽ được áp dụng từ ngày 1/6/2023 và được miễn đối với trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng...