Theo đó, trong quá trình xử lý các vướng mắc về thủ tục hải quan. Tổng cục Hải quan nhận được một số kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến khó khăn trong việc nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời theo báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện vẫn có nhiều doanh nghiệp được khảo sát phản ánh về việc một số công chức hải quan yêu cầu phải nộp các chứng từ ngoài hồ sơ hải quan, hoặc các chứng từ giấy mặc dù đã khai báo và gửi trên hệ thống cho cơ quan hải quan.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết các thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, Tổng cục Hải quan yêu cầu tại cấp cục, chi cục hải quan thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 như: Vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vaccine, sinh phẩm xét nghiệm… do lãnh đạo cục, chi cục làm Tổ trưởng. Đồng thời, triển khai ngay một số như: tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện ngay thủ tục hải quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thành lập Tổ hỗ trợ thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu
Tổng cục Hải quan thành lập Tổ hỗ trợ thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu

Thời hạn hoàn thành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa không được vượt quá thời hạn quy định, không quá 2 giờ đối với kiểm tra hồ sơ và không quá 8 giờ đối với kiểm tra thực tế hàng hóa.

Trong thời hạn nêu trên, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Chi cục trưởng Chi cục hải quan báo cáo ngay lãnh đạo Cục để được hướng dẫn xử lý.

Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan cấp chi cục thực hiện tiếp nhận, xử lý 24/7 các vướng mắc của người khai hải quan liên quan đến thủ tục hải quan đảm bảo hỗ trợ, giải quyết thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu theo đúng quy định.

Tại cấp Tổng cục Hải quan cũng thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan do Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành làm Tổ trưởng với thành viên là đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị nghiệp vụ.

Tổ công tác của Tổng cục có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý ngay các vướng mắc trong quá trình thông quan do cục hải quan báo cáo trong thời hạn 3 giờ làm việc, kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc.

Tổ công tác của Tổng cục cũng thường xuyên rà soát, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vaccine sinh phẩm xét nghiệm,… nhập khẩu. Nếu phát hiện công chức hải quan giải quyết thủ tục hải quan không đúng thời hạn quy định thì đôn đốc nhắc nhở hoặc báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo xử lý kịp thời.

Để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, Tổng cục Hải quan đã có nhiều giải pháp.

Cụ thể, đối với nộp hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan khai và nộp đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định của Bộ Tài chính cho cơ quan Hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để giải quyết thủ tục hải quan.

Trường hợp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định người khai hải quan phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy, bản sao y công chứng, chứng thực… khi làm thủ tục hải quan, nếu người khai hải quan khai thông tin đề nghị được chậm nộp, Chi cục trưởng Chi cục hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin đề nghị chậm nộp tại chỉ tiêu thông tin “phần ghi chú” trên tờ khai hải quan điện tử. Sau đó, gửi cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và nộp bản chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số) cho cơ quan hải quan.

Chi cục trưởng Chi cục hải quan căn cứ quy định để xem xét quyết định gia hạn thời gian nộp bản giấy theo quy định các chứng từ trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng đối với trường hợp bất khả kháng, doanh nghiệp hoặc chi cục hải quan có địa chỉ thuộc khu vực giãn cách, cách ly, phong toả theo Chỉ thị của Chính phủ hoặc của UBND các tỉnh, thành phố, người khai hải quan không thể nộp đúng thời hạn nêu trên thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi hết thời gian giãn cách, cách ly, phong toả theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, người khai hải quan phải nộp bản giấy các chứng từ nêu trên cho cơ quan hải quan.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có một loạt hướng dẫn các đơn vị hải quan triển khai các giải pháp hỗ trợ thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.