Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 1/2023 là 7.9 triệu đồng/tháng
Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 1/2023 là 7.9 triệu đồng/tháng

Theo thông tin của Tổng cục Thống kê, bước sang quý 1/2023 tình hình lao động, việc làm phục hồi tích cực, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý 1/2023 ước tính là 52,2 triệu người, tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý 1/2023 ước đạt 68,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý 1/2023 ước tính là 51,1 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13,8 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 27,1% tổng số), khu vực công nghiệp và xây dựng 17,3 triệu người (chiếm 33,9%), khu vực dịch vụ 20 triệu người (chiếm 39%).

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2023 ước tính là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1/2023 là 1,94%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý 1/2023 là 54%, trong đó khu vực thành thị là 45,7% và trong khu vực nông thôn là 60,8%.

Trong quý 1/2023, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng trưởng dương với 7,9 triệu đồng/tháng, tăng 204 nghìn đồng so với quý trước và tăng 578 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập của lao động nam là 8,3 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,3 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Tổng cục Thống kê cho biết, đời sống của hộ dân cư trong quý 1/2023 cũng được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong quý 1/2023 không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm 2022 là 93,4% (tăng 20,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm là 6,6%.

Các nguyên nhân chính làm cho thu nhập giảm được các hộ gia đình đánh giá chủ yếu do hộ gia đình có thành viên mất việc làm/tạm nghỉ việc (chiếm 37,5%), do chi phí đầu vào cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ tăng (chiếm 28,5%) và do giá bán các sản phẩm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm (chiếm 24%).

Về tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong ba tháng đầu năm 2023 được các hộ gia đình đánh giá chủ yếu do ảnh hưởng bởi giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao (chiếm 33,9%), bên cạnh đó do ảnh hưởng từ dịch bệnh đối với con người, vật nuôi, cây trồng...

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3, trên địa bàn cả nước xảy ra 717 vụ tai nạn giao thông, làm 389 người chết. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 13,8%, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1 năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm 1.436 người chết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 15,1%.

Báo cáo của đơn vị này cũng cho hay, trong quý 1, thiên tai làm 8 người bị thương; 158 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng; 2.600 con gia súc, gia cầm bị chết; 9.000 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 70,5 tỷ đồng.

Về vi phạm môi trường, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện 5.387 vụ, trong đó xử lý 4.741 vụ với tổng số tiền phạt là 71,5 tỷ đồng; cả nước xảy ra 405 vụ cháy, nổ, làm 16 người chết và 11 người bị thương, thiệt hại ước tính 22,4 tỷ đồng./.