Thu hồi 3 sản phẩm của Công ty Cổ phần Bibica do chưa đăng ký công bố sản phẩm

Ngày 14/9, Ban quản lý An toàn thực phẩm cho hay đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Bibica (số 443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) về hành vi: ''Tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật''.

Theo ban Quản lý ATTP TP.HCM, Công ty Cổ phần Bibica có 3 sản phẩm gồm sản phẩm Bánh quy sữa Quasure light (Bản tự công bố sản phẩm số 385/BBC/2022 ngày 26/03/2022); Sản phẩm Bánh bông lan kem Quasure light hương cốm (Bản tự công bố sản phẩm số 384/BBC/2022 ngày 17/03/2022); Sản phẩm Ngũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure light (Bản tự công bố sản phẩm số 388/BBC/2022 ngày 28/03/2022) đều là những thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải đăng ký bản công bố theo quy định nhưng Công ty Cổ phần Bibica tự công bố cho các sản phẩm của mình.

Công ty Cổ phần Bibica còn chịu hình thức phạt bổ sung, buộc: Đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh thực phẩm trong thời gian 2 tháng, cụ thể: Đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với các sản phẩm: Sản phẩm Bánh quy sữa Quasure light, sản phẩm Bánh bông lan kem Quasure light, sản phẩm Ngũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure light.

Bibica còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thu hồi thực phẩm gồm: Sản phẩm bánh quy sữa Quasure light 15 thùng (24 hộp/thùng); Sản phẩm bánh bông lan kem Quasure light: 10 thùng (20 hộp/thùng); Sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng hương sữa Quasure light 15 thùng (12 hộp/thùng). Đồng thời, thu hồi các bản tự công bố sản phẩm trước đó.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận được đuyết định.

Trước đó, vào tháng 7/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bibica (địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin (CBTT) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) CBTT về ký hợp đồng kiểm toán 2020; Công ty không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN và công bố không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (LNST) tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán, Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Giải trình chênh lệch LNST từ 5% trở lên trước và sau soát xét tại BCTC bán niên 2021 hợp nhất, Giải trình thay đổi LNST từ 10% trở lên tại BCTC bán niên riêng và hợp nhất 2021, CBTT về ký hợp đồng kiểm toán 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 200630/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020, Nghị quyết HĐQT số 210107/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021; Công ty công bố không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HOSE tài liệu: Giải trình LNST quý 2/2020).

Phạt tiền: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 không trình bày về các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty như: Bibica Miền Đông, Bibica Miền Tây, Bibica Hà Nội, Công ty cổ phần Thực phẩm PAN,... và trình bày không đầy đủ chính xác về các thông tin cuộc họp ĐHĐCĐ trong kỳ báo cáo năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020 không trình bày thông tin đầy đủ về cuộc họp HĐQT đảm bảo họp mỗi quý một lần theo quy định; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không trình