Bộ GTVT đồng ý thí điểm phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông sử dụng trong đào tạo, sát hạch lái ô tô
Bộ GTVT đồng ý thí điểm phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông sử dụng trong đào tạo, sát hạch lái ô tô

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất triển khai thí điểm phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; đồng thời thí điểm hệ thống quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát thời gian, quãng đường học thực hành lái xe theo quy định tại Nghị định số 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe theo đề xuất của Tổng cục Đường bộ.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ lưu ý các giải pháp kỹ thuật trong quá trình thí điểm, thử nghiệm là giải pháp mở, đảm bảo cạnh tranh, công bằng khi đề xuất giải pháp triển khai chính thức. Quá trình thí điểm phải đảm bảo bảo mật dữ liệu, làm rõ quyền hạn và nghĩa vụ của đơn vị được lựa chọn thí điểm đối với dữ liệu hệ thống trong giai đoạn thí điểm và sau khi kết thúc thí điểm.

Kết thúc quá trình thí điểm, Tổng cục Đường bộ tổ chức đánh giá tính khả thi về giải pháp kỹ thuật, công nghệ áp dụng trên hệ thống, báo cáo Bộ GTVT theo quy định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã thành lập tổ chuyên gia để biên soạn, xây dựng 120 kịch bản các tình huống giao thông theo điều kiện giao thông đường bộ thực tế của Việt Nam.

Phần mềm thí điểm mô phỏng các tình huống giao thông bằng công nghệ đồ họa 3D trên máy tính thành các đoạn video, clip với 6 nội dung như: Giao thông trên đường phố, giao thông trên đường giao thông nông thôn, giao thông trên đường cao tốc, giao thông trên đường núi, giao thông trên quốc lộ và các tình huống mô phỏng từ các vụ tai nạn giao thông điển hình đã xảy ra trong thực tế.

Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến từ ngày 15/11/2021 đến khi Tổng cục Đường bộ chính thức đầu tư phần mềm hoặc việc thí điểm được các bên đánh giá thành công.