UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam trường SOS, thuộc Khu đô thị Đông Sơn, TP Thanh Hóa thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện khoảng 161,48 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1,14 ha, địa điểm thực hiện tại phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa. Về phương án thực hiện, sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư phải đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước toàn bộ 142 căn nhà ở liền kề, sau đó mới được quyền kinh doanh, khai thác theo các quy định; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quản lý hạ tầng kỹ thuật Dự án bảo đảm theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Quy mô dân số (dự kiến): Khoảng 500 người, sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ xây dựng trong 36 tháng kể từ thời điểm Nhà nước bàn giao đất.

Giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án theo quy định; đồng thời, thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và các nội dung của dự án đã được chấp thuận nêu trên.

Đồng thời, giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.