Tập đoàn FPT chi trả cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 25%

FPT sẽ chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25% - trong đó, FPT sẽ trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Với 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FPT cần chi khoảng 1.100 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Đồng thời, FPT sẽ thực hiện trả cổ tức với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu, tương ứng gần 166 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm, toàn bộ đều không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền dự kiến vào tháng 6/2023, việc phát hành cổ phiếu sẽ hoàn thiện ngay sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó,vốn điều lệ của FPT đã tăng thêm hơn 73 tỷ đồng qua việc phát hành thêm hơn 7,3 triệu cổ phiếu (bao gồm gần 5,5 triệu cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2022 và hơn 1,8 triệu cp theo chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2023).

Sau phát hành, vốn điều lệ của FPT được nâng từ hơn 10.970 tỷ đồng lên hơn 11.043 tỷ đồng. Thời điểm thay đổi vốn, hoàn thành việc thanh toán là 8/5/2023.

Nếu hoàn thành đợt phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của FPT sẽ tiếp tục nâng lên sát 12.700 tỷ đồng.

Mới đây, FPT đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với mức lãi kỷ lục. Cụ thể, FPT ghi nhận doanh thu đạt 11.681 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.121 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,1% và 19,2% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.361 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,8% so với năm trước.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã có duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu này do VCSC duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của các mảng kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ CNTT, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông.

Ngoài ra, VCSC nâng giá mục tiêu thêm 13% chủ yếu do chúng tôi nâng giá trị vốn CSH mục tiêu cho mảng Xuất khẩu Phần mềm (XKPM)/Giáo dục & các mảng khác lần lượt là 13%/30% (lần lượt chiếm 46% và 24% trong giá trị vốn CSH mục tiêu trước đây của chúng tôi cho FPT). Định giá cao hơn cho mảng XKPM/Giáo dục & các mảng khác là do (1) chúng tôi tăng 2%/22% trong dự báo tổng LNTT giai đoạn 2023-2024 và (2) chúng tôi cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2024 so với cuối năm 2023 trong báo cáo trước đây. Nhìn chung, chúng tôi điều chỉnh dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2023/2024/2025 lần lượt là -2%/+1%/+2% so với dự báo trước đây của chúng tôi.

Mặt khác, giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E dự phóng các năm 2023/2024 của FPT là 24 lần/20 lần, mà chúng tôi cho là hợp lý trong bối cảnh triển vọng lợi nhuận tích cực của công ty.

Ngoài ra, VCSC cũng dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2022-2025 là 21%.