Theo đó, với việc biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 19% lên 35%, lợi nhuận gộp của TCH đạt hơn 110 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với thực hiện của quý 1/2022-2023.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác của TCH tăng đáng kể lên 128 tỷ đồng và 7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 81% về còn 1,12 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được duy trì ở mức 14,9 tỷ đồng và 17,1 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, công ty báo lãi 170 tỷ đồng, cao hơn gần 70 tỷ đồng so với quý 1 niên độ tài chính 2022-2023.

Trong văn bản giải trình, tập đoàn này cho biết doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ từ mảng bất động sản và kinh doanh ô tô là động lực chính khiến doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng của TCH có sự đóng góp không nhỏ của hai đơn vị thành viên là CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) và CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.

Trong quý 2/2023, HHS báo lãi 64,5 tỷ đồng, tuy kém hơn khoản lãi 70,6 tỷ đồng của quý 1/2023 nhưng vẫn tăng 57,72% so với cùng kỳ 2022. Trong khi đó, Bất động sản CRV báo lãi 119,2 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với thực hiện của cùng kỳ, tuy nhiên vẫn thua kém khoản lãi gần 145 tỷ đồng của quý 4/2022-2023.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản tại ngày 30/6/2023 của TCH tăng 3,2% so với thời điểm đầu năm tài chính lên 14.625 tỷ đồng, với 12.705 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, bao gồm 416 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 528 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 5.309 tỷ đồng hàng tồn kho.

Chiếm phần lớn cơ cấu hàng tồn kho của Hoàng Huy TCH là 4.627 tỷ đồng hàng tồn kho bất động sản, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 4.458 tỷ đồng gồm 2.444 tỷ đồng của dự án Hoàng Huy Commerce, 684 tỷ đồng của dự án Hoàng Huy New City, 1.259 tỷ đồng của dự án Hoàng Huy Green River. Thành phẩm bất động sản của TCH tại cuối quý 1 là 169,5 tỷ đồng tại 2 dự án Golden Land và Hoàng Huy Grand Tower.

Phối cảnh Dự án dự án Hoàng Huy Riverside của TCH
Phối cảnh dự án dự án Hoàng Huy Riverside của TCH.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Hoàng Huy TCH là 6.162 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng nhẹ so với đầu năm. Toàn bộ khoản trên đều là tiền gửi có thời gian đáo hạn từ 6 - 24 tháng tại các ngân hàng với lãi suất từ 6% - 10,5%/năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của TCH tại 30/6/2022 là 2.816 tỷ đồng, tăng 11,7% so với thời điểm cuối năm tài chính, với 2.705 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, bao gồm 266 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn, 1.893 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, 337 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác… Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính của TCH giảm 41% về còn hơn 26 tỷ đồng.

Năm 2023, TCH dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với 2.200 tỷ đồng doanh thu thuần và 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 5% và 15% so với cùng kỳ. Mức cổ tức năm 2023 dự kiến là 10%, tương ứng tổng số tiền dự chi là 668 tỷ đồng.

Theo HĐQT TCH, về định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, hiện tại, ngoài mảng kinh doanh xe ô tô, TCH đang tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư đồng loạt các dự án bất động sản tại Hà Nội, Hải Phòng.

Năm 2023, công ty sẽ vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của đơn vị này có quy mô lớn, trong 2-3 năm tới lần lượt các sản phẩm dự án được triển khai và bàn giao nên sẽ duy trì lợi nhuận cho công ty.

Theo giới thiệu trên website, TCH hiện có 7 dự án bất động sản gồm: Golden Land Building; Pruksa Town; Gold Tower; Hoang Huy Riverside; Hoang Huy Mall; Hoang Huy Grand Tower; Hoang Huy Commerce. Có 5 dự án tại Hải Phòng và hai dự án tại Hà Nội.

Nhìn lại năm 2022, TCH ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.093 tỷ đồng, giảm 24% so với kết quả đạt được của năm 2021. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 480,2 tỷ đồng, giảm 21,12% so với cùng kỳ năm trước đó.

Với kết quả đạt được, công ty đề xuất trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Với hơn 668 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi ra hơn 825 tỷ đồng để trả số cổ tức trên. Trước đó, hồi tháng 12/2022, TCH đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 12%.

Ngoài ra, tại đại hội, công ty dự kiến miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thị Tươi và bầu bổ sung 1 thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2023. Ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát là bà Vũ Thị Huyền. Bà Huyền sinh năm 1994, tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân và hiện là kế toán tại CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp – công ty con của TCH.