SCIC khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn giả mạo tài khoản Facebook
SCIC khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn giả mạo tài khoản Facebook

Theo đó, thời gian gần đây, một số đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tự nhận là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); sử dụng tên, logo, địa chỉ trụ sở SCIC; sử dụng hình ảnh văn phòng SCIC và hình ảnh của ban lãnh đạo SCIC.

Các đối tượng sử dụng tài khoản giả mạo đã giới thiệu về một số dự án đầu tư, quảng cáo mang lại lợi nhuận cao, được chính phủ chỉ định đầu tư; đồng thời sử dụng phương thức kết bạn, nhắn tin mời gọi đầu tư. Đây là thủ đoạn phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, lừa dối nhà đầu tư, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

SCIC khuyến cáo các nhà đầu tư cảnh giác, thận trọng kiểm chứng thông tin. SCIC thông báo không sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào để kêu gọi đầu tư. Mọi thông tin, tin tức liên quan đến hoạt động của SCIC được đăng tải trên website chính thức www.scic.vn.