Quỹ BVIM bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Cụ thể: Ngày 28/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 332/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Đối với hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luât (Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên website của Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; Công ty CBTT không đúng thời hạn về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi vi phạm hành chính: Không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ (Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM không ban hành quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán; sổ tay định giá; quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua Quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán).