PV Power (POW) muốn thoái toàn bộ vốn tại CTCP Điện Việt Lào

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán POW - sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch thoái vốn khoản đầu tư.

Theo đó, POW dự kiến thoái toàn bộ 30.805.200 cổ phiếu CTCP Điện Việt Lào (VLP) để giảm sở hữu từ 8,64% về còn 0% vốn điều lệ.

POW muốn thoái toàn bộ vốn tại CTCP Điện Việt Lào, TBC dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2021

Được biết, tính tới 31/12/2021, POW đang ghi nhận đầu tư 320 tỷ đồng vào CTCP Điện Việt Lào theo hình thức đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Ngoài ra, CTCP Điện Việt Lào được thành lập chính thức tháng 7/2003 với tên gọi CTCP Đầu tư và Phát triển điện Việt –Lào, thực hiện dự án thủy điện Xekaman 3 tại Lào.

Theo dữ liệu tới tháng 11/2019, cổ đông lớn của CTCP Điện Việt Lào bao gồm Tổng Công ty Sông Đà – CTCP sở hữu 35,11% vốn điều lệ; CTCP Quản lý Đầu tư Xây dựng Việt Hà sở hữu 20,79% vốn điều lệ; POW sở hữu 9,85% vốn điều lệ; Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt sở hữu 9,6% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn sở hữu 8,32% vốn điều lệ; Công ty TNHH Khải Hưng sở hữu 7,98% vốn điều lệ; và các cổ đông khác.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, POW ghi nhận doanh thu giảm 54,7% so với cùng kỳ về 3.598,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 1,13 tỷ đồng so với cùng kỳ 1.175,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 2.013,2 tỷ đồng về âm 326,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 103,31 tỷ đồng lên 106,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 803,69 tỷ đồng về âm 396,99 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ công ty đã kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm. Tuy nhiên, nhờ việc hoàn nhập dự phòng chi phí quản lý so với cùng kỳ trích lập đã giúp công ty giảm tác động tiêu cực.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 24.565,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.032,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,4% và 23,7% so với cùng kỳ.

Năm 2021, POW đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 28.403,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.548,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 42% so với thực hiện năm trước. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 2.319,3 tỷ đồng, công ty hoàn thành 149,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/3, cổ phiếu POW giảm 450 đồng về 16.750 đồng/cổ phiếu.

Thuỷ điện Thác Bà (TBC) dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2021

CTCP Thuỷ điện Thác Bà (Mã chứng khoán: TBC) công bố tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2022 với nội dung đáng chú ý gồm kế hoạch kinh doanh và phương thức chi trả cổ tức. Phiên họp dự kiến tổ chức vào 25/3. Trước đó, tháng 1/2022 Thuỷ điện Thác Bà (TBC) đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông tỷ lệ 10%.

POW muốn thoái toàn bộ vốn tại CTCP Điện Việt Lào, TBC dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2021

Cụ thể, năm 2022 Thuỷ điện Thác Bà đặt mục tiêu đạt 508,5 tỷ đồng tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế đạt 239,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 204,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 209 tỷ đồng đạt được năm 2021.

Với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, TBC dành gần 159 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25%. Trước đó tháng 1/2022 công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông tỷ lệ 10%. Số còn lại sẽ được thanh toán sau.

Về kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu giảm 7% so với năm trước đó, còn 495 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 209 tỷ đồng, giảm 4% so với số lãi đạt được năm 2020 và vượt 13,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Tính đến 31/12/2021 Thuỷ điện Thác Bà còn 397 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thuỷ điện Thác Bà là nhà máy thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam. Công tác khảo sát thiết kế xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà được tiến hành từ năm 1959 đến năm 1961. Sau hơn 10 năm xây dựng, ngày 5 tháng 10 năm 1971, Nhà máy đã khởi động tổ máy số 1 và hoà lưới điện quốc gia.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng. Năm 2009, Công ty chuyển sang giao dịch trên sàn HOSE. Công ty cổ phân Thác Bà là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà thuộc địa phận huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.