Ông Đỗ Anh Tuấn cho biết bởi lý do cá nhân nên không thể tiếp tục nhận đảm nhận các chức danh trên, ông xin được từ nhiệm kể từ ngày 6/3. Như vậy, Ban Điều hành KienlongBank hiện gồm một tổng giám đốc và 7 phó tổng giám đốc sau khi vừa bổ sung 2 Phó tổng giám đốc trong giai đoạn vừa qua.

Ông Tuấn, sinh năm 1975, được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc KienLongBank từ tháng 9/2021. Tính đến nay, ông có gần 18 tháng làm lãnh đạo cấp cao của ngân hàng. Sau khi ông Tuấn từ nhiệm, ban điều hành ngân hàng còn tổng giám đốc và 7 phó tổng giám đốc.

Ông Tuấn hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Sunshine Group và nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái như KSFinance, Sunshine Homes. Tháng 6/2022, ông Tuấn đã từ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng SCG "do kế hoạch công việc thay đổi nên không thể sắp xếp thời gian để đảm nhận công việc trên cương vị này".

Ông Đỗ Anh Tuấn từ chức Phó Tổng Giám đốc KienlongBank
Ông Đỗ Anh Tuấn từ chức Phó Tổng Giám đốc KienlongBank.

Theo thông tin từ KienlongBank, dự kiến trong thời gian tới nhà băng này sẽ có nhiều đổi mới trong bộ máy lãnh đạo quản trị, điều hành bởi năm nay KienlongBank sẽ bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2027.

Với sự đổi mới đội ngũ lãnh đạo và chiến lược đổi mới trong 2 năm vừa qua, nhà băng này được kỳ vọng sẽ có những bứt phá mới.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế KienlongBank đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, đạt gần 682 tỷ đồng và mang về 544,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính riêng trong Quý 4, KienlongBank đạt 168,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28,2% so với quý 4 năm 2021. Tổng thu nhập tăng 196,9 tỷ đồng, tương đương tăng 37,14% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của KienlongBank ghi nhận gần 85.760 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 75.843 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 45.498 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm 2021.