Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian nghỉ Tết Dương lịch được quy định như sau:

"1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);".

Như vậy, dịp Tết Dương lịch mỗi năm, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong ngày 01/01.

Năm 2023, ngày 01/01 rơi vào ngày Chủ nhật trong tuần, đây thường được bố trí là ngày nghỉ sau cả tuần dài làm việc của người lao động. Do đó, người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019: "3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp".

Theo đó, nếu ngày nghỉ mỗi tuần được bố trí vào Chủ nhật, dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 02/01/2023.

Như vậy, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ kéo dài 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023, tức nghỉ 03 ngày.

Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ 01 ngày/tuần là ngày Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của người lao động là từ 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023, tức kéo dài 02 ngày.

Còn nếu ngày nghỉ hằng tuần được bố trí vào các ngày hành chính trong tuần thì dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động chỉ được nghỉ 01 ngày là ngày 01/01/2023.

Tết Dương lịch 2023: Người lao động nghỉ 3 ngày liên tiếp
Tết Dương lịch 2023, người lao động nghỉ 3 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa

Đối với công chức, Điều 13 Luật Cán bộ, công chức đã quy định về việc nghỉ lễ, Tết của những người này như sau: "Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động".

Còn đối với viên chức, quyền lợi nghỉ lễ, Tết của họ được ghi nhận tại Điều 13 Luật Viên chức như sau: "1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động".

Kết hợp với quy định về nghỉ Tết Dương lịch đã dẫn chiếu ở trên, đối tượng công chức, viên chức cũng sẽ được nghỉ ngày 01/01/2023.

Theo đó, nếu cơ quan, đơn vị, tổ chức mà cán bộ, công chức đang làm việc, công tác thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của những người này sẽ là 03 ngày liên tiếp từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2022.

Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức không tổ chức nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật thì công chức, viên chức được nghỉ 01 ngày là ngày 01/01/2023.