Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam
Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2022, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 10,3 tỷ USD, tăng gần 33,3% so với tháng 4/2021.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sang Mỹ đạt 36,2 tỷ USD, tăng 20,82% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2022, chiếm 29,56% tổng kim ngạch cả nước.

Trong tháng 4/2022, có 4 nhóm hàng xuất khẩu sang Mỹ có kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD gồm: máy móc, máy vi tính, điện thoại, dệt may. Bên cạnh đó, cũng có một số nhóm hàng có kim ngạch tăng trưởng mạnh như gỗ và sản phẩm gỗ, phương tiện vận tải, thủy sản, giày dép, …

Tính đến hết tháng 4/2022, cả nước có 6 nhóm hàng xuất khẩu sang Mỹ có kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD gồm: gỗ và sản phẩm gỗ; dệt may; điện thoại; máy vi tính; máy móc; giày dép.

Ngoài ra, Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu quan trọng của nhóm hàng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp của nước ta trong 4 tháng đầu năm. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản đạt gần 850 triệu USD, xuất khẩu hạt điều đạt 286 triệu USD, xuất khẩu cà phê đạt gần 103 triệu USD, …

Về nhập khẩu, tính đến hết tháng 4/2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Mỹ đạt 4,6 tỷ USD, giảm khoảng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Mỹ hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, sau Trung Quốc. Trong năm 2021, lần đầu thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ cán mốc 100 tỷ USD, đạt hơn 111 tỷ USD, ttangw gần 21 tỷ USD so với năm 2020.