Louis Land báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý IV/2021
Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, Louis Land (HNX: MCK - BII) đạt 125,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán giảm nhẹ hơn với 82% và ở mức 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đơn vị này kinh doanh dưới giá vốn. Lợi nhuận gộp quý IV/2021 đạt 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 đạt 125 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp ghi nhận 1,4 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gộp 133 triệu đồng trong quý 4/2020.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính của BII tăng đột biến lên 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí các chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh, chi phí tài chính tăng gần gấp 3 lên 22 tỷ đồng; chi phí bán hàng kỳ này phát sinh thêm 386 triệu đồng trong khi kỳ trước không ghi nhận; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên 4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí BII báo lỗ sau thuế 4,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi gần 70 tỷ đồng, LNST công ty mẹ âm 6 tỷ đồng.

Louis Land báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý IV/2021

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ở mức 7,1 tỷ đồng trong khi quý IV/2020 chỉ vỏn vẹn 11.000 đồng. Chi phí tài chính lên gấp gần 3 lần. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 4,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập 76,5 tỷ đồng. Dù có khoản lợi nhuận khác 13,4 tỷ đồng, Louis Land báo lỗ sau thuế 4,8 tỷ đồng, trong khi quý IV/2020 lãi 70 tỷ đồng. Phần lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ là 6,1 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Louis Land đạt 493 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 7 lần năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2020 và hoàn thành 92% kế hoạch. Kết quả này đạt được do công ty có phần lãi chuyển nhượng công ty 87,3 tỷ đồng (năm 2020 không có khoản này) và thu nhập khác 33 tỷ đồng (năm 2020 khoản này đạt 2,5 tỷ đồng).

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản đạt gần 994 tỷ đồng, giảm 2,1% so với số đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 415 tỷ đồng, giảm 23%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm sâu 63% xuống còn 949 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 17% xuống 369 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm sâu 52% và đạt hơn 41,6 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn đạt hơn 578 tỷ đồng, tăng 21% chủ yếu nhờ phần tăng nguyên giá tài sản cố định vô hình với 385 tỷ đồng, gấp 16 lần số đầu năm.

Tại phần nguồn vốn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 25% xuống mức 98 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu BII chốt phiên 25/1 ở mức 10.300 đồng/cp, tương ứng giảm 67% so với mức đỉnh lịch sử 31.000 đồng/cp thiết lập ngày 15/9/2021.