Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023
Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023. Ảnh minh hoạ

Căn cứ tại Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022 về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện lịch nghỉ giao dịch chứng khoán trong các dịp lễ, Tết năm 2023 theo lịch nghỉ lễ, Tết năm 2023 đã được Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ tại Công văn 8235/UBCK-PTTT năm 2022 hướng dẫn về lịch nghỉ giao dịch chứng khoán dịp lễ Quốc Khánh 2023 như sau:

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện nghỉ giao dịch dịp Lễ Quốc Khánh 2023 như sau:

- Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2023: Nghỉ từ thứ Sáu, ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai, ngày 04/9/2023 (tổng: 04 ngày - bao gồm 02 ngày nghỉ cuối tuần).

Ngoài ra, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước yêu cầu SGDCK Việt Nam, SGDCK TP.HCM, SGDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo cho các thành viên thị trường về lịch nghỉ ngày giao dịch nói trên thay đổi so với lịch nghỉ giao dịch đã được công bố trong tháng 05/2021 để các thành viên thị trường, nhà đầu tư biết và thực hiện.

Cụ thể, căn cứ Công văn số 8235/UBCK-PTTT ngày 12/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ nghỉ giao dịch thứ sáu, ngày 1/9 và thứ hai, ngày 4/9 (2 ngày làm việc).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ thứ ba, ngày 5/9.