Theo đó, bà Mai Kiều Liên, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhận mức thù lao hơn 2 tỷ đồng cho vị trí thành viên HĐQT, giảm 51 triệu so với năm 2021. Ngoài ra, bà Liên còn nhận lương 366 triệu đồng/tháng cho vị trí Tổng giám đốc. Tổng cộng, trong năm 2022, Vinamilk trả cho bà Liên gần 6,5 tỷ đồng tiền thù lao HĐQT và lương Tổng giám đốc, tương đương mỗi tháng bà nhận hơn 538 triệu đồng.

Cùng với đó, Bà Lê Thị Băng Tâm đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 26/4/2022 được nhận thù lao hơn 1,8 tỷ đồng, tương đương với mức khoảng 459 triệu đồng/tháng, cao hơn năm 2021 với trung bình 304 triệu đồng/tháng. Chủ tịch HĐQT mới là ông Nguyễn Hạnh Phúc nhận mức thù lao 1,72 tỷ đồng, trung bình thù lao 1 tháng khoảng 215 tỷ đồng.

Một cá nhân khác, ông Lê Thành Liêm là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành - Tài chính của Vinamilk. Ông được nhận thù lao cho vị trí thành viên HĐQT là 931 triệu đồng trong năm 2022 và nhận lương cho vị trí Giám đốc Điều hành - Tài chính.

Tiền lương trung bình một tháng cho 1 người của các giám đốc điều hành là 167 triệu đồng/tháng.

Hai thành viên HĐQT nhận mức thù lao cao nhất năm vừa rồi là ông Michael Chye Hin Fah và ông Alain Xavier Cany với 2,6 tỷ đồng. Các thành viên còn lại nhận từ 1,7 tỷ đồng đến 2,4 tỷ đồng.

Bà Mai Kiều Liên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vinamilk.
Bà Mai Kiều Liên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vinamilk nhận lương thưởng gần 6,5 tỷ đồng/năm. Ảnh: Vinamilk

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 15.069 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, giá vốn bán hàng tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ lên 9.223 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm hơn 13%, xuống 5.846 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 42,5% xuống 38,8%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Vinamilk đạt 379 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng gấp 2,3 lần lên 207 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 13,8% xuống 3.335 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,7% lên 449 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 4 của Vinamilk giảm 16% so với cùng kỳ, đạt 1.869 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Vinamilk đạt 59.956 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu trong nước chiếm đa số với 50.704 tỷ đồng và doanh thu nước ngoài là 9.252 tỷ đồng. Năm qua, chi phí bán hàng tăng

Trong năm 2022, chi phí tài chính của doanh nghiệp đã tăng gấp 3 lần lên 618 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và tăng chi phí lãi vay.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk đạt gần 8.578 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận sau thuế của Vinamilk xuống dưới mốc 10.000 tỷ đồng kể từ năm 2017 và là mức thấp nhất trong 7 năm trở lại đây.

Năm 2022, Vinamilk đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu 64.070 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.770 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, VNM đã hoàn thành 94% mục tiêu tổng doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2022, Vinamilk có tổng tài sản đạt 48.843 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 65%. Tính đến 31/12, lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty đang là 19.714 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ vay ngắn hạn của công ty tính đến cuối năm đã giảm gần một nửa, còn 4.867 tỷ đồng và nợ vay dài hạn cũng giảm hơn 9.600 tỷ đồng, xuống 66.029 tỷ đồng.