KienlongBank: Lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng trong quý III/2022 tăng 129% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa

Trong quý III KienlongBank ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 588 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/09/2022, tổng huy động vốn của Ngân hàng Kiên Long đạt 73.135 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 94% kế hoạch, trong đó riêng tiền gửi của khách hàng đạt 42.225 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 80.625 tỷ đồng, thực hiện được gần 95% kế hoạch. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 41.856 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 92% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát ở mức gần 1,25%.

Nguồn BCTC KienlongBank
Nguồn BCTC KienlongBank

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Kienlongbank đạt 513 tỷ đồng - hoàn thành gần 79% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2022, tổng huy động vốn của KienlongBank đạt 73.135 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 94% kế hoạch, trong đó riêng tiền gửi của khách hàng đạt 42.225 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 80.625 tỷ đồng, thực hiện được gần 95% kế hoạch.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 41.856 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 92% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát ở mức gần 1,25%.

Trước đó, ngày 3/08/2022, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ từ 3.652 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng với mục đích mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Kienlong.

Kế hoạch tăng vốn trên là theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. KienlongBank sẽ tăng vốn từ lợi nhuận sau thuế còn lại của Ngân hàng năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ.

Được biết, vốn điều lệ tăng thêm sẽ được KienlongBank sử dụng cho các mục đích mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của KienlongBank trên thị trường.

KienlongBank đặt kế hoạch mục tiêu cho năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Ngoài ra, KienlongBank cũng đã hoàn tất các thủ tục, gửi hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ 365 triệu cổ phiếu KLB lên sàn chứng khoán HOSE sắp tới. HOSE thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của KienlongBank.

Mới đây, Ngân hàng Kiên Long vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, khách hàng gửi tiền tại Ngân hàng Kiên Long sẽ được hưởng mức lãi suất lên tới 8,6% với kỳ hạn từ 12 tháng. Đối với các kỳ hạn ngắn hơn (từ 6 tháng đến dưới 12 tháng) mức lãi suất ưu đãi cho khách hàng cũng được điều chỉnh dao động từ 8,1% - 8,3%.

Với khách hàng gửi tiền trực tiếp tại quầy, lãi suất điều chỉnh ở mức 7,8% - 8,3% ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 36 tháng. Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm ngắn hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng cũng được điều chỉnh lên mức 6%/năm.