Theo đó, HAGL dự kiến trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chủ chốt của công ty, các công ty con và công ty liên kết với mục đích nhằm ghi nhận sự đóng góp và tạo động lực cho người lao động gắn bó và cống hiến trong tương lai.

Cụ thể, HAGL sẽ phát hành mới 20 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 2,16% với giá phát hành 7.500 đồng/cp. HAG cho biết, 50% lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và nửa còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Đồng thời, HAGL cũng trình đại hội ủy quyền cho công ty xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu này. Việc phát hành sẽ được triển khai từ ngày bắt đầu năm thứ 3 sau ngày được ĐHĐCĐ thông qua phương án.

Tờ trình mới bổ sung vào tài liệu của HAGL diễn ra trong bối cảnh công ty chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp. Dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Tuy nhiên, việc phát hành bất thành do “diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua”.

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ bất thành, HAGL muốn phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP. Ảnh: HAGL
Chào bán cổ phiếu riêng lẻ bất thành, HAGL muốn phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP. Ảnh: HAGL

Ngoài ra, trong ĐHĐCĐ sắp tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) HAGL cũng trình thêm về việc bầu thêm một thành viên vào HĐQT.

Trước đó, ngày 19/4, bà Võ Thị Huyền Lan đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại doanh nghiệp. HĐQT HAG sẽ trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 28/4 để thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Lan.

Hiện HĐQT của HAG có 5 người, bao gồm ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch HĐQT HAG), thành viên HĐQT là ông Võ Trường Sơn, bà Võ Thị Mỹ Hạnh và bà Võ Thị Huyền Lan, thành viên độc lập HĐQT ông Trần Văn Dai.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 3 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai thu về 1.826 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2 lần so với quý 1/2022 (theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 của HAG). Lợi nhuận sau thuế đạt 307,7 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 25/4, giá cổ phiếu HAG ở mức 7.690 đồng/cp, giảm 20% so với đỉnh ngắn hạn phiên 19/1 và giảm 53% so với đỉnh lịch sử 16.650 đồng/cp phiên 17/1/2022.

Hiện, cổ phiếu HAG bị HOSE giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là -3.341,01 tỷ đồng văn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.