Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 1710/TB-TTCP kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015-2020; công tác quản lý, sử dụng đất đai và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020.

Nội dung đáng chú ý trong kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án sân Golf Ngôi sao Yên Bái (có địa chỉ tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Kết luận của Thanh tra Chính Phủ cho biết, việc UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu, diện tích Khu sân golf 160ha (vượt 60ha) là chưa đúng theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 trong đó quy định diện tích tối đa dành cho sân golf 18 lỗ là 100 ha.

Dự án chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định là chưa phù hợp với quy định tại điểm Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án do UBND huyện Trấn Yên phê duyệt chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt là chưa đúng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 14 Luật Xây dựng 2014.

Hàng loạt sai phạm tại dự án sân golf Ngôi sao Yên Bái
Hình ảnh Dự án sân golf Ngôi sao Yên Bái. Ảnh: Golf Việt Nam

Bên cạnh đó, việc thực hiện thu hồi 177,78 ha /170,30 ha ( vượt 7,48 ha) dẫn đến thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư hơn 64 tỷ đồng đồng/hơn 56 tỷ đồng (vượt hơn 8 tỷ đồng) so với tổng mức đầu tư Tiểu dự án GPMB đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 nhưng không báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh là chưa phù hợp với Luật Xây dựng năm 2014.

Được biết, công ty thực hiện khởi công xây dựng công trình từ năm 2015 khi chưa có mặt bằng xây dựng, chưa có Giấy phép xây dựng là chưa phù hợp Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014. Đến ngày 25/4/2019, dự án mới được Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 775/GPXD-SXD cho các hạng mục: San nền, giao thông, cổng chính, cổng phụ, nhà bảo vệ, tường rào, bãi đỗ xe khách. Theo tiến độ được phê duyệt so với Giấy chứng nhận đầu tư, dự án chậm tiến độ 4 năm.

Sau khi kết thúc thanh tra tại địa phương, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu; Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 9/6/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp sân golf Ngôi Sao Yên Bái; UBND huyện Trấn Yên có Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 2/7/2022 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án tổ hợp sân golf Yên Bái, điều chỉnh quy mô sân golf từ 160 ha xuống còn 135 ha là phù hợp với quy định tại Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Yên Bái (Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách), các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng (Giám đốc, phó Giám đốc phụ trách), UBND huyện Trấn Yên (Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách), Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty cổ phần sân golf Ngôi Sao Yên Bái và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Yên Bái thực hiện việc xác định tiền thuê đất, thu nộp về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Về phía Công ty cổ phần sân golf Ngôi sao Yên Bái cũng đã trả lại diện tích trên 10,8 ha đất biệt thự cho địa phương quản lý tại biên bản bàn giao năm 2020 với Sở TN&MT, UBND huyện Trấn Yên.