Cụ thể: số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng.

Mức này đã tăng thêm 50 triệu đồng so với quy định trước đó tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg là 75 triệu đồng.

Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày 12/12/2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21. Quyết định 32 có hiệu lực từ ngày 12/12/2021.

Theo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, kể từ ngày 12/12/2021, trong trường hợp tổ chức tín dụng bị mất khả năng chi trả hoặc phá sản, người gửi tiền sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả tối đa 125 triệu đồng, bao gồm cả gốc và lãi.

Hạn mức 125 triệu đồng phù hợp với năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, hướng tới bảo vệ toàn bộ đối với 90% - 95% người gửi tiền được bảo hiểm theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, hạn mức bảo hiểm tiền gửi cũng cần phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tương xứng với thu nhập bình quân đầu người và tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người.

Với hạn mức 125 triệu đồng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo đảm bảo vệ toàn bộ đối với tiền gửi của khoảng 91% người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng, phù hợp với năng lực tài chính, đồng thời đáp ứng thông lệ quốc tế.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi nâng lên 125 triệu đồng từ ngày 12/12/2021
Từ ngày 12/12/2021 mỗi cá nhân gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sẽ là 125 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Bảo hiểm tiền gửi việt Nam (BHTGVN) đang bảo hiểm cho khoảng 5,4 triệu tỉ đồng tiền gửi của người gửi tiền. Trong năm 2019, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tính đến cuối năm 2019, có 1.282 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1.182 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong năm 2019, BHTGVN thực hiện cấp mới 1 chứng nhận, cấp lại 3 chứng nhận và cấp 576 bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, thu hồi 1 chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức tham gia.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt 79.342 tỷ đồng, trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 73.615 tỷ đồng, tăng 16,99% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến cuối năm 2021, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt 81.927 tỷ đồng, trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt khoảng 75.899 tỷ đồng. Năng lực tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đủ đáp ứng chi trả ngay lập tức trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền với quy mô nhỏ. Nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vẫn đang tiếp tục được quản lý và phát triển một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo tính thanh khoản.