Theo báo cáo trên, tính đến hết ngày 9/10, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội là hơn 19.300 tỷ đồng, đạt 37,9% kế hoạch.

Về cải cách hành chính công, thành phố cho biết đã chỉ đạo hướng dẫn, sắp xếp, xử lý và hoàn thiện phương án sử dụng ôtô công, tiếp tục thanh lý các xe hết hạn sử dụng theo chỉ đạo của Thành ủy.

Kết quả, Hà Nội đã bổ sung kinh phí sử dụng ôtô là 112 triệu đồng/năm/người có tiêu chuẩn sử dụng ôtô phục vụ khi đi công tác của các cơ quan theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế xác lập sở hữu toàn dân ôtô phục vụ công tác phòng chống dịch, tiếp tục thanh lý các ôtô công hết hạn sử dụng, hướng dẫn cơ quan và đơn vị sắp xếp, xử lý ôtô.

Kết quả, toàn thành phố đã thanh lý 47 ôtô cũ, hỏng, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông với tổng nguyên giá 18,575 tỷ đồng, giá trị còn lại 0 đồng.

Hà Nội vừa thanh lý 47 xe công vụ cũ, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh: Vietnamnet
Hà Nội vừa thanh lý 47 xe công vụ cũ, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh: Vietnamnet

Sở Tài chính cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại, xử lý ôtô. Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bổ sung về việc lựa chọn 1 trong 2 phương án bố trí xe ôtô phục vụ công tác chung theo Nghị định số 04/2019.

Cụ thể, các cơ quan của TP Hà Nội có thể lựa chọn phương án trang bị xe ôtô tại đơn vị theo định mức tối đa quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 04/2019. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng có thể lựa chọn phương án không trang bị xe, đơn vị thực hiện khoán hoặc thuê dịch vụ xe ôtô đối với tất cả các chức danh đủ tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung.

Qua rà soát của Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, TP Hà Nội còn thiếu 39 xe ôtô phục vụ công tác, không có xe ôtô dôi dư. Căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lý xe ôtô, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP Hà Nội bổ sung xe cho các đơn vị còn thiếu.