Trong số này, kinh phí từ ngân sách là hơn 2.691 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là trên 394 tỷ đồng.

Cụ thể, về kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,822 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với kinh phí 1.026,902 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho trên 1,788 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh với kinh phí 957,902 tỷ đồng.

Hà Nội: Gần 3,9 triệu lượt người đã được hỗ trợ an sinh xã hội. Ẩnh minh hoạ.

11/12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đã được Thành phố phê duyệt quyết định và thực hiện hỗ trợ, còn 1 nhóm chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng là nhóm “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Thành phố, tính đến nay, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội đã chi trả cho 549.292 người lao động, với tổng số tiền 1.365 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện chính sách đặc thù cho các đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố, đến chiều ngày 29/10, Thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8/8 nhóm đối tượng. Các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 290.193 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt hơn 299,6 tỷ đồng. Qua đó, đã tổ chức chi trả cho 289.460 đối tượng với kinh phí hơn 298 tỷ đồng.

Song hành triển khai các chính sách nói trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng trích kinh phí 89,274 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để quyết định hỗ trợ cho 175.117 người khó khăn, bao gồm cả một số người nước ngoài khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ được 105.977 người khó khăn với số tiền 54,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, từ khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị, xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho 1,06 triệu lượt người, hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống. Kinh phí của hoạt động này đạt 305,45 tỷ đồng.