Cụ thể, trong 595 sản phẩm của 171 chủ thể tại 26 quận, huyện, thị xã được Hội đồng đánh giá, phân hàng sản phẩm OCOP của thành phố đánh giá, phân hạng đủ điều kiện trình UBND thành phố quyết định công nhận, trong đó có 367 sản phẩm đạt 4 sao, 228 sản phẩm đạt 3 sao.

Như vậy, lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2021, thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.649 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm 5 sao; 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đánh giá, phân hạng); 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao.

Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể. Ảnh: Hà Nội Mới
Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể. Ảnh: Hà Nội Mới

Với những thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, thành phố phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao; 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao có sản phẩm OCOP.

Thành phố cũng đề ra mục tiêu Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng hoặc tham gia liên kết chuỗi giá trị ổn định, hiệu quả; 100% các sản phẩm OCOP được tham gia các sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP.

Đặc biệt, mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. Hằng năm, mỗi quận, huyện, thị xã phát triển ít nhất 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Người dân tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP tại hội chợ. Ảnh: Hà Nội Mới
Người dân tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP tại hội chợ. Ảnh: Hà Nội Mới

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số sản phẩm OCOP và số sản phẩm OCOP cấp quốc gia 5 sao. Song song việc tập trung chỉ đạo đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm, tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, trưng bày sản phẩm nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của Thủ đô với các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế. Đồng thời, chỉ đạo triển khai xây dựng các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.