Theo Quyết định, Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố; tổ chức thực hiện công tác trồng mới cây xanh đô thị, quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa và cấp phép chặt hạ, dịch chuyển đối với các cây xanh đô thị theo danh mục thuộc cấp Thành phố quản lý theo phân cấp.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác trồng mới cây xanh đô thị quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa và cấp phép chặt hạ, dịch chuyển đối với các cây xanh đô thị theo danh mục thuộc cấp huyện quản lý theo phân cấp.

Đối với cây xanh đô thị trên đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường và khu vực công cộng khác trên địa bàn Thành phố do cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện chăm sóc, duy trì theo phân cấp. Đối với cây xanh trong khuôn viên đất của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc chủ thể quản lý của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì công tác chăm sóc, duy trì sẽ do các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo cảnh quan, an toàn.

Hà Nội ra quy định mới về quản lý cây xanh đô thị
Hà Nội ra quy định mới về quản lý cây xanh đô thị. Ảnh minh họa

Về thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh, Sở Xây dựng cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh thuộc danh mục cây xanh do UBND TP quản lý. UBND cấp huyện cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trên địa bàn hành chính quản lý trừ danh mục do UBND TP quản lý.

Trường hợp đột xuất cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh ngay do tình thế khẩn cấp, thiên tai, cây xanh có nguy cơ gẫy, đổ gây nguy hiểm, cây xanh đã bị gẫy, đổ đột ngột ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn cho người, tài sản khác thì đơn vị được giao quản lý trực tiếp thực hiện việc chăm sóc, duy trì cây xanh phối hợp UBND cấp xã lập biên bản, thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và lập hồ sơ báo cáo cơ quan quản lý cây xanh theo phân cấp.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trước đó, vào tháng 10/2022, theo yêu cầu của Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự TP Hà Nội đang tiến hành định giá tài sản: Cây xanh (cây bóng mát) các loại trồng trên đường phố TP Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018 (có chủng loại, quy cách, kích thước cây theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt 1, đợt 2 năm 2016; đợt 1, đợt 2 năm 2017; đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2018 giữa Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội.

Yêu cầu trên cũng được đặt ra với chủng loại, quy cách, kích thước cây theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt 1 năm 2016; đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2018 giữa Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hà Nội; thời điểm định giá: tháng quý 1, 2, 3, 4 năm 2016; quý 1, 2, 3, 4 năm 2017; quý 1, 2, 3,4 năm 2018 (theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng của các đơn vị nêu trên).

Trước đó, ngày 31/7/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.