GRDP Hà Nội 6 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,0%

TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu kinh tế của năm 2024 và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm được đánh giá là tích cực.

Cân đối thu-chi ngân sách: tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 233.175 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 36.417 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán đầu năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất, nhập khẩu: kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm ước đạt 8.663 triệu USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ giảm 2,7%). Đặc biệt, khu vực kinh tế trong nước tăng 11,6%, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,8%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 15.977 triệu USD trong 5 tháng đầu năm, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ giảm 14%).

Ước tính 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 22.926 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 16,3%).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của Hà Nội ước tăng 6,0%. Trong đó, dịch vụ tăng 6,55% (cùng kỳ tăng 7,54%), công nghiệp và xây dựng tăng 5,37% (cùng kỳ tăng 3,28%), nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,94% (cùng kỳ tăng 2,24%), thuế sản phẩm tăng 4,38% (cùng kỳ tăng 2,41%).

Các chuyên gia kinh tế đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong việc cân đối thu-chi ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu và duy trì tăng trưởng GRDP ổn định.

Kết quả này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và khả năng thích ứng của nền kinh tế Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Với kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước và hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong nửa cuối năm 2024.