Hôm nay (21/7), liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu tại kỳ điều hành lần này như sau: Tiếp tục giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mặt hàng giảm mạnh nhất là xăng RON95-III, giảm hơn 3.600 đồng/lít.

Cụ thể, Bộ Công thương cho biết, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) như sau: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 950 đồng/lít, dầu diesel ở mức 550 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 700 đồng/lít (kỳ trước là 800 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 950 đồng/kg.

Về chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, theo Bộ Công thương, sẽ không thực hiện chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Giá xăng dầu giảm mạnh tại kỳ điều hành ngày hôm nay 21/7. Ảnh minh họa
Giá xăng dầu giảm mạnh tại kỳ điều hành ngày hôm nay 21/7. Ảnh minh họa

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 25.073 đồng/lít (giảm 2.715 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 997 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 26.070 đồng/lít (giảm 3.605 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 24.858 đồng/lít (giảm 1.735 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 25.246 đồng/lít (giảm 1.099 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.548 đồng/kg (giảm 1.164 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Ảnh: Bộ Công thương
Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Ảnh: Bộ Công thương

Ngoài ra, giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ là 24.858 đồng/lít (giảm 1.735 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 25.246 đồng/lít (giảm 1.099 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.164 đồng/kg so với giá bán hiện hành, giá bán tại kỳ điều hành lần này là 16.548 đồng/kg.

Về thời gian thực hiện, theo Bộ Công thương, trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày hôm nay (21/7).