Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 8/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 727.000 - 1.375.000 đồng/người lớn và chỉ còn 3 chuyến. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội hiện đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 2.122.000 - 3.576.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 2.122.000 - 3.576.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 8/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 620.000 - 798.000 đồng/người lớn.. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 620.000 - 798.000 đồng/người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.934.000 - 2.829.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.502.000 - 2.526.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 8/11: Vé máy bay trong mức trung bình, một số chuyến bay về Hà Nội đã gần hết chỗ
Giá vé máy bay ngày 8/11: Vé máy bay dao động trong mức trung bình, một số chuyến bay về Hà Nội đã gần hết chỗ.

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 8/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 682.320 - 822.720 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 677.320 - 817.720đồng/người lớn và đã gần hết chỗ

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 875.000 - 1.700.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.708.160 - 4.181.600 đồng/người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 8/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay hiện đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.230.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.526.040 đồng/người lớn và đã gần hết chỗ.