Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 4/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.860.000 - 2.500.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 2.500.000 đồng/ người lớn và đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có giá dao động trong khoảng 1.360.000 - 2.750.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội hiện đã hết chỗ.

Giá vé máy bay ngày 4/8: 'Sốt vé' mùa du lịch các hãng bay tăng giá
Vietnam Airlines đã gần hết chỗ ngày 4/8.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 4/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.770.000 - 2.260.000 đồng/ người lớn và đã gần hết vé. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.260.000 - 1.950.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có giá dao động trong khoảng 1.700.000 - 2.200.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.500.000 - 3.300.000 đồng/ người lớn. Nhiều chuyến đã gần hết chỗ.

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 4/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại đang dao động trong khoảng 750.000 - 1.050.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 960.000 - 2.200.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có giá dao động trong khoảng 1.360.000 - 1.600.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội cũng có giá dao động trong khoảng 1.360.000 - 1600.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 4/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại đang dao động trong khoảng 950.000 - 1.150.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 800.000 - 1.350.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có giá dao động khoảng 1.250.000 đồng/ người lớn và đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.520.000 đồng/ người lớn, số lượng còn hạn chế.