Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 5/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.192.000 - 1.505.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội giá vé đang dao động trong khoảng 889.000 -1.375.000 đồng/người lớn. Cả hai chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng của Vietnam Airline đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.721.000 - 3.576.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội giá vé đang giao động trong khoảng 1.721.000 - 3.576.000 đồng/người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 5/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.635.000 - 1.684.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 965.000 - 1.306.000 đồng/người lớn. Cả 2 chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của Bamboo Airway đều đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.937.000 - 3.322.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 2.089.000 - 2.829.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay hôm nay 5/12:
Giá vé máy bay ngày 5/12 tăng cao, chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng đã gần hết chỗ.

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 5/12

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.011.320 - 1.055.320 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 773.730 - 817.720 đồng/người lớn. Hiện cả hai chiều của hãng Vietjet Air đã gần hết vé.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.561.040 - 3.508.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.422.800 -2.308.120đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 5/12

Vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại chặng phổ biến của hãng Vietravel Airlines đã hết.