Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8 đạt 399,27 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 275,82 tỷ USD, tăng 32,3% (tương ứng tăng tới 67,31 tỷ USD); doanh nghiệp trong nước là 123,45 tỷ USD, tăng 21,1% (tương ứng tăng 21,52 tỷ USD).

Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,36 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8, nước ta nhập siêu 3,88 tỷ USD. Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2021 đạt 11,37 tỷ USD, giảm 24,2% (tương ứng giảm 3,63 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 7/2021.

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 8/2021 giảm so với nửa cuối tháng 7/2021 ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 782 triệu USD, tương ứng giảm 25,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 524 triệu USD, tương ứng giảm 24,5%; hàng dệt may giảm 321 triệu USD, tương ứng giảm 21,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 266 triệu USD, tương ứng giảm 41,6%...

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sụt giảm trong nửa đầu tháng 8
Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam sụt giảm trong nửa đầu tháng 8

Như vậy, tính đến hết ngày 15/8, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 197,7 tỷ USD, tăng 23,3%, tương ứng tăng 37,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo Quân đội nhân dân, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt 12,73 tỷ USD, giảm 11,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2021. Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8 giảm so với kỳ 2 tháng 7 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 217 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 209 triệu USD; ngô giảm 161 triệu USD...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 201,58 tỷ USD, tăng 34,3%, tương ứng tăng 51,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,46 tỷ USD, giảm 9,8% (tương ứng giảm 916 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 7/2021. Tính đến hết ngày 15/8, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 130,82 tỷ USD, tăng 37,5% (tương ứng tăng 35,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.