Giá trị xuất khẩu tôm Ấn Độ giảm 16% trong nửa đầu năm nay
Giá trị xuất khẩu tôm Ấn Độ giảm 16% trong nửa đầu năm nay

Theo dữ liệu thương mại do Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu tôm Ấn Độ giảm 16% về giá trị xuống còn 2,27 tỷ USD mặc dù khối lượng chỉ giảm 3% xuống còn 323.680 tấn. Giá trị XK trung bình giảm 13% xuống còn 7 USD/kg. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản giảm do lạm phát toàn cầu làm giảm nhu cầu.

Riêng trong tháng 6, xuất khẩu giảm 14% về lượng và 24% về giá trị so với một năm trước đó. Xuất khẩu tôm đạt tổng cộng 65.887 tấn, trị giá 448 triệu USD, với giá trung bình giảm 12% xuống còn 6,80 USD/kg.

Xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 13% về khối lượng nhưng chỉ tăng 5% về giá trị do giá xuất khẩu trung bình giảm 7% xuống còn 7,79 USD/kg. xuất khẩu sang Mỹ giảm 7% trong nửa đầu năm xuống còn 129.830 tấn và giảm 20% về giá trị xuống còn 1,04 tỷ USD.

Trong tháng 6, xuất khẩu tăng 5% về lượng nhưng giảm 8% về giá trị. Giá trung bình tháng 6 giảm 13% xuống còn 7,91 USD/kg.

Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 6% trong nửa đầu năm nay xuống 64.804 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 23%. Xuất khẩu trong tháng 6 giảm 33% về lượng và 48% về giá trị, với giá trung bình giảm 22% xuống còn 5,24 USD/kg.

Tình hình thị trường khó khăn ảnh hưởng đến doanh thu các nhà chế biến tôm Ấn Độ. Trong quý 2 năm nay, Coastal Corporation đã báo cáo doanh thu giảm 13,6% xuống còn 1 tỷ INR (12,0 triệu USD), giảm so với 1,16 tỷ INR của năm trước đó. Doanh Apex bị giảm 20,6% còn 2,54 tỷ INR, giảm từ 3,20 tỷ INR trong Q1 của năm tài chính 2022-2023.