Giá khám chữa bệnh yêu cầu cao nhất 500.000 đồng, giường bệnh 4 triệu
Giá khám chữa bệnh yêu cầu cao nhất 500.000 đồng, giường bệnh 4 triệu

Ngày 1/7, theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BYT Quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp.

Thông tư ban hành khung giá dịch vụ bao gồm mức giá tối đa và tối thiểu. Theo đó mức giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu được phê duyệt không được thấp hơn hoặc cao hơn khung giá quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Trong đó, giá khám chữa bệnh tại cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1 có mức giá từ 100.000 - 500.000 đồng; mức giá ở các cơ sở khác từ 30.500 đồng đến 300.000 đồng.

Riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, ngoài nước đến khám và tư vấn sức khỏe cơ sở y tế thu theo giá thỏa thuận với người bệnh.

Giá giường bệnh theo yêu cầu ở cơ sở y tế loại 1 khung giá tối đa không vượt quá 4.000.000 đồng/giường; loại 2 không vượt quá 3.000.000 đồng/giường; loại 3 không vượt quá 2.400.000 đồng/giường; loại 4 không vượt quá 1.000.000 đồng/giường.

Giá khám chữa bệnh yêu cầu cao nhất 500.000 đồng, giường bệnh 4 triệu

Giá một số dịch vụ y tế có giá lớn khác như: siêu âm Doppler màu tim 4D giá không vượt quá 826.000 đồng/lượt; chụp CT 32 dãy có thuốc cản quang giá không vượt quá 1.584.000 đồng/lượt; chụp CT Scanertừ 262 dãy trở lên có thuốc cản quang giá không vượt quá 5.250.000 đồng/lượt; chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA giá không vượt quá 10.150.000 đồng/lượt; chụp nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA giá không vượt quá 23.111.000 đồng/lượt; chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang giá không vượt quá 3.701.000 đồng/lượt;...

Đặc biệt, theo Bộ Y tế, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn thực hiện chi trả theo mức giá quy định tại Thông tư số 13/2018; người không có thẻ BHYT nhưng không đăng ký tự nguyện sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu thì thực hiện chi trả theo mức giá quy định tại Thông tư số 14/2018.

Do vậy, Bộ Y tế khẳng định việc ban hành Thông tư không ảnh hưởng đến người có thẻ BHYT; người không có thẻ BHYT nhưng không đăng ký tự nguyện sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Thông tư cũng quy định một số chỉ tiêu chất lượng, nguyên tắc mà các cơ sở y tế sẽ phải thực hiện khi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu như: quy định về tỷ lệ giường bệnh theo yêu cầu không quá 20% so với giường thực hiện bình quân của năm trước, tỷ lệ thời gian các chuyên gia, bác sĩ giỏi tham gia khám chữa bệnh yêu cầu tối đa 30%.

Việc quy định khung giá khám chữa bệnh theo yêu cầu nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ sở khám chữa bệnh phát triển và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; hướng dẫn xây dựng giá đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; hạn chế người có khả năng kinh tế phải ra nước ngoài khám chữa bệnh và thu hút người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài khám chữa bệnh tại Việt Nam, tạo điều kiện phát triển các gói bảo hiểm y tế bổ sung.