Dịp lễ 30/4 và 1/5/2022 người lao động và học sinh được nghỉ mấy ngày?

Dịp lễ 30/4 và 1/5/2022 được nghỉ bao nhiêu ngày?

Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và hưởng nguyên lương. Cụ thể, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch).

Theo Khoản 3 Điều 111 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Do Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) năm nay trùng vào thứ 7 và chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù thêm hai ngày là thứ 2 và thứ 3 của tuần kế tiếp. Nâng tổng số ngày nghỉ trong dịp lễ 30/4 và 1/5/2022 lên 04 ngày, tức là từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Tuy nhiên, lịch nghỉ lễ trên chỉ áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Do đó, với doanh nghiệp nếu vẫn tổ chức đi làm thứ 7 thì dịp 30/4 - 1/5, người lao động chỉ được nghỉ 3 ngày, tức là từ ngày 30/4 đến hết ngày 2/5.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2022 người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết ngày 3/5.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2022 người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết ngày 3/5.

Cách tính lương ngày lễ theo luật mới 2022

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, những ngày nghỉ có hưởng lương nên những ngày nghỉ vào ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 vẫn tính được trả lương.

Theo khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tại khoản 3 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định, người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2022 của học sinh

Tương tự như lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của người lao động, học sinh sinh viên các trường trên toàn quốc cũng sẽ được nghỉ 4 ngày từ 30/4 đến hết ngày 3/5.

Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày chủ nhật hàng tuần thì được nghỉ bù 1 ngày vào thứ hai (ngày 2/5) do ngày 1/5 là chủ nhật.

Tại Hà Nội, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; duy trì công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công của thành phố và của ngành trong kỳ nghỉ lễ.

Các đơn vị, trường học cần thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ.

Các trường cũng cần tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng. Sở GD-ĐT cũng yêu cầu, sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động của đơn vị, trường học đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành.