Tuyên Quang đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Tuyên Quang đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang luôn coi trọng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp do đơn vị phụ trách. Đến thời điểm hiện tại, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do đơn vị tham mưu, phát động đã có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đảm bảo an ninh trật tự góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn.

Ngay từ khi triển khai chương trình công tác năm 2021, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo, xác định chỉ tiêu công tác, trong đó công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, mô hình tự quản tại các cơ quan, doanh nghiệp do đơn vị phụ trách luôn được chỉ đạo tập trung, quyết liệt.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp đăng kí đơn vị đạt chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực. Trong 9 tháng đầu năm 2021, phối hợp tổ chức trên 65 buổi cho trên 10.850 lượt CBCVN, người lao động tại các CQDN do đơn vị phụ trách về các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBCNV, người lao động như: Luật An toàn giao thông; Luật An ninh mạng, dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi); dự thảo Luật lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; dự thảo Luật phòng, chống ma túy; dự thảo luật trật tự an toàn giao thông…; tuyên truyền, vận động CQDN chấp hành các quy định, hướng dẫn về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động chống phá cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tích cực hưởng ứng và tham gia bầu cử đầy đủ.

Lễ bàn giao quà của các nhà hảo tâm cho trường mầm non Lương Thiện.
Lễ bàn giao quà của các nhà hảo tâm cho trường mầm non Lương Thiện.

Qua thực tế công tác, mỗi một cán bộ Đảng viên thực sự là một cán bộ làm công tác dân vận hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và vận động CBCS trong đơn vị đóng góp, ủng hộ thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tham gia tích cực phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với tổng số tiền trên 600.000.000đ. Thông qua các hoạt động đóng góp, xây dựng cơ sở vật chất cho trường mầm non trên địa bàn huyện Sơn Dương; xây dựng 02 nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo và các hoạt động tặng quà cho các cháu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ... Qua các hoạt động này đã góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an nhân dân với các cơ quan, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tham mưu, hướng dẫn xây dựng được 09 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, mô hình tự quản tại tất cả các lĩnh vực do đơn vị quản lý, cụ thể:

1. Mô hình liên kết bảo đảm ANTT kho vật liệu nổ giữa CBCNV Chi nhánh Hóa chất mỏ Hà Tuyên với nhân dân xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang;

2. Mô hình tự quản “Tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an toàn lưới điện 110KV" của nhân dân trên địa bàn Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn;

3. Mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT trong quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp giữa Đội sản xuất Tân Yên - Việt Thành với nhân dân thôn 4 - Việt Thành xã Tân Thành” thuộc Công ty Lâm nghiệp Tân Thành, Hàm Yên;

4. Mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT - An toàn kho hàng dự trữ quốc gia” giữa Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang với UBND xã An Tường, TP Tuyên Quang;

5. Mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT, đảm bảo an toàn” giữa Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang - VMI với UBND xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang;

6. Mô hình “Tự quản đảm bảo an ninh trật tự” tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang;

7. Mô hình liên kết bảo đảm ANTT giữa cửa hàng xăng dầu 48 thuộc Công ty TNHH MTV - Tuyên Quang với thôn Hồi Xuân - Tam Đa - Sơn Dương;

8. Mô hình "Tự quản về đảm bảo ANTT " tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

9. Mô hình liên kết “Bảo đảm an ninh trật tự giữa Công ty Cổ phần Hồ toản với quần chúng nhân dân thôn 14, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”.

Hiệu quả của các mô hình đã được sự công nhận của Lãnh đạo chính quyền địa phương, Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo An ninh trật tự, xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa lực lượng Công an nhân dân với quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Để phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đạt được hiệu quả cao hơn, thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1) Tăng cường công tác nắm tình hình tại các cơ quan doanh nghiệp do đơn vị phụ trách. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19, ngoài việc nắm tình hình ANNB, ANKT, ANTT cần chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cơ quan, doanh nghiệp do đơn vị phụ trách làm tốt công tác an ninh xã hội, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn;

(2) Từ thực tiễn công tác, mỗi một CBCS đơn vị cần thường xuyên tiến hành các buổi tuyên truyền về pháp luật, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến các địa bàn đơn vị phụ trách và quần chúng nhân dân nơi cư trú.

(3) Thường xuyên phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra hoạt động của mô hình, kịp thời nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả, khắc phục những thiếu xót và khắc phục để mô hình hoạt động phát huy được hết hiệu quả.

(4) Mỗi một CBCS lực lượng An ninh kinh tế, cần phải phấn đấu nhiều hơn, bằng những việc làm thiết thực, đậm tính nhân văn sâu sắc, thật sự thấm nhuần phương châm: “Nghe dân nói, nói dân nghe; Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Từ những việc làm nhỏ, góp phần tô thắm thêm tình cảm giữa lực lượng Công an nhân dân với quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Nguyễn Tuyết Minh - phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang