Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments bị phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments bị phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh minh họa

Theo đó, Quản lý quỹ Eastspring Investments bị phạt số tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty đã không báo cáo UBCKNN đối với báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2020.

Ngoài ra, Quản lý quỹ Eastspring Investments còn bị phạt số tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên công ty quản lý quỹ không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.

Với hai vi phạm trên, Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments bị xử phạt tổng số tiền là 210 triệu đồng.

Eastspring Investments (thuộc Prudential plc), được thành lập vào tháng 5/2005 với tên gọi ban đầu là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam và được đổi tên như hiện nay vào ngày 9 tháng 12 năm 2011. Trong đó, quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (Quỹ Năng động hay Quỹ ENF) là quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở dưới sự giám sát của Eastspring Investments và ngân hàng giám sát HSBC Việt Nam.

Theo thông tin được công bố trên trang web công ty, Eastspring Investments là công ty quản lý quỹ lớn nhất thị trường Việt Nam tính theo giá trị tài sản đang quản lý. Tại ngày 30/9, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ ENF đạt hơn 194 tỷ đồng; giảm hơn 13 tỷ đồng so với thời điểm 31/ 8. Khoảng 49,8% tài sản của ENF được phân bổ vào cổ phiếu niêm yết, 5% cho trái phiếu, còn lại là tiền mặt và các công cụ thị trường tiền tệ. Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cổ phiếu của ENF có FPT, MBB, VNM, GMD,...

Eastspring Investments lỗ sau thuế hơn 13 tỷ đồng trong tháng 9 và lỗ hơn 23,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (cùng kỳ lần lượt lãi 1,3 tỷ đồng và hơn 49 tỷ đồng).