eMagazine
Chuyển đổi số [Infographic] Hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trong khám chữa bệnh trên ứng dụng VssID

12:18 | 22/04/2023

Hiện nay, người dân có thể sử hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh. Để sử dụng tiện ích này, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:
Chuyển đổi số [Infographic] Hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trong khám chữa bệnh trên ứng dụng VssID

https://sohuutritue.net.vn/chuyen-doi-so-infographic-huong-dan-su-dung-hinh-anh-the-bhyt-trong-kham-chua-benh-tren-ung-dung-vssid-d161070.html

https://sohuutritue.net.vn/chuyen-doi-so-infographic-huong-dan-su-dung-hinh-anh-the-bhyt-trong-kham-chua-benh-tren-ung-dung-vssid-d161070.html